Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2005. ősz

Életutak
Munkatársak kerestetnek!


 

Július 23. és 30. között került megrendezésre a 9. Wycliffe Missziós Tábor első alkalommal Egerben. Célunk – mint korábbi alkalmainkkal is – az volt, hogy az együtt töltött hét alatt átfogó képet nyújtsunk a tábor résztvevőinek a misszió bibliai alapjairól és a Wycliffe Bibliafordítók munkájáról.

Wycliffe Missziós Tábor 2005

Az idei tábor igencsak nemzetközire sikeredett, hiszen külföldi előadóinkon kívül érkeztek résztvevők a szomszédos országokból, Szlovákiából, a Cseh Köztársaságból és Romániából is. A legtöbb külföldi vendégünk már a tagfelvétel folyamatában van a saját országában, így őket mint jövendő Wycliffe munkatársakat köszönthettünk körünkben. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy ismét hozzájárulhattunk más közép-kelet-európai Wycliffe irodák munkájának fejlődéséhez. A másik nagy örömünk az volt, hogy az idei táborban rekordot döntött a résztvevők létszáma, amely azt jelzi, hogy a szervezet munkája egyre ismertebbé válik az országban és egyre több magyar fiatal érzi úgy, hogy Isten külmissziós szolgálatra hívja. A magyar résztvevők felekezeti sokszínűsége is hűen tükrözte a Wycliffe felekezetközi jellegét. Reméljük, hogy Isten minél több gyülekezetből fog munkásokat hívni az Ő aratásába, hiszen minden keresztyén gyülekezetnek szívén kell viselnie azt a célt, hogy egykor minden népcsoport a maga nyelvén hallhassa Isten Igéjét.

A tábor programját sok érdekes előadás gazdagította. Külön ki kell emelnünk Richard és Anne Hoyle brit bibliafordító házaspár magas szintű nyelvészeti és kulturális előadásait. A Hoyle házaspár hosszú ideje dolgozott a Malani nyelvcsoportba tartozók között, miközben közreműködtek az Újszövetség fordításában. A szolgálatban tanúsított helytállásuk igen nagy hatást gyakorolt a tábor minden résztvevőjére és bátorításul szolgált mindenkinek. Meg kell még említenünk Wolfgang Binder, a Kelet- és Közép-Európai Wycliffe igazgatójának a misszió bibliai alapjaival kapcsolatban tartott előadássorozatát, melyben olyan fontos kérdésekkel foglalkozott, amelyek alapvető fontosságúak minden külmisszióra készülő számára.

A hét során sok áldásban volt részünk. Egyik közülük, hogy a magyar résztvevők közül többen jelezték, szeretnék tagfelvételüket kérni a szervezetbe. Számomra, mint a magyar szolgálat vezetője, nagy kiváltság tapasztalnom, hogy Isten kegyelméből az elkövetkező 18 hónap során talán hárommal-néggyel is bővülhet azok száma, akik hazánkból indulnak külmissziós szolgálatra a Wycliffe szervezetén keresztül. Amikor a tábor folyamán lehetőségem nyílt ezekkel az emberekkel beszélgetni és megismerhettem elhívásukat, elámultam nagyszerű élettörténeteiken és, hogy Isten milyen bonyolult élethelyzeteken keresztül vezeti az Ő szavának engedelmeskedőket. Amikor a Wycliffe Hírekben beszámolunk arról, hogy Isten milyen bámulatos dolgokat visz végbe a Wycliffe munkatársak munkája által, talán hajlamosak vagyunk ezeket az írásokat úgy olvasni, mintha ezek az események nagyon távoli országokban történnének olyan emberekkel, akik egyáltalán nem is hasonlítanak ránk, hiszen ők „hivatásos misszionáriusok”. Az igazság nem is lehetne messzebb ettől az állítástól. Azok a Wycliffe tagok, akik a 21. században végzik a külmissziós szolgálatot, ugyanolyan hús-vér emberek, mint mi, csak Isten számukra más szolgálati területet választott, mint az Isten országa építésén itthon fáradozóknak. Külmisszióban szolgáló Wycliffe misszionárius nem egyik napról a másikra lesz egy keresztyénből, de Isten a felkészülés évei alatt sem hagyja magára azt, akit elhívott. Egyszer valakitől azt hallottam, hogy Isten soha nem vesztegeti el azok idejét, akik szolgálni akarják Őt. Ez a saját életemben is így volt és ezt láttam-látom azok életében is, akikkel a Wycliffe-ben szolgálok. A felkészülés néha éveket vesz igénybe, de ezalatt is Isten lépésről-lépésre viszi közelebb kiválasztottját a célhoz.

A Hírek e számában két olyan embertől közlünk egy-egy rövid írást, akiket Isten külmissziós szolgálatra hívott el, de még nem tagjai szervezetünknek. Az első bizonyságtétel szerzője Lángi Éva, aki a napokban kezdi meg másodéves bibliaiskolai tanulmányait. Két éve még résztvevője volt a Wycliffe tábornak, idén pedig már a nyári bibliaiskolai gyakorlatát is velünk töltötte és nagy része volt abban, hogy a tábor ilyen jól sikerült. Hamarosan megkezdődik a tagfelvételi eljárása. A másik beszámolót Kurdi Eszter írta, aki szintén részt vett a táborban, és Évához hasonlóan, ő is több éve gondolkodik azon, hogy szeretne teljes időben külmisszióban szolgálni. Bízom benne, hogy mindkét fiatal történetét építőnek és biztatónak fogják találni a kedves olvasók, azok számára pedig, akiket a szolgálatba való bekapcsolódás foglalkoztat, talán ez lesz az indító lökés az úton. Talán téged is külmissziós szolgálatra hív az Úr...

Kovács Attila, igazgató

 

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.