Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2005. tél

Imádság ajándékba
Imával indult el a Wycliffe Bibliafordítók munkája, és ma is az imádság viszi előre


 
ima

Ahogy közeledik Jézus születésének ünnepe, rádöbbenünk, hogy világszerte milliók még mindig nem ismerik személyesen a Megváltót. Nem azért, mert nem akarják megismerni, hanem mert eddig még senki sem mutatta be nekik Őt.

A Wycliffe szervezetében mindig is hittünk az imádság erejében, s ez – ugyanúgy, mint régen - ma is szerves része szolgálatunknak. Egy olyan nélkülözhetetlen feltétel ez, amely nélkül nem tudnánk munkálkodni. Idén karácsonykor szeretnénk kedves olvasóinkat arra biztatni, hogy „lepjék meg” az összes Wycliffe-misszionáriust egy olyan ajándékkal, ami nemcsak az ő életére, de világszerte sok más emberre is hatással lesz. Ez az „ajándék” semmibe sem kerül Önöknek, csupán egy kis időt kell áldozni rá...

Kérjük, hogy az ünnepi készülődés zsongásában csendesedjenek el és imádkozzanak a világ minden táján dolgozó 6000 Wycliffe-munkatársért és mindazokért a nyelvcsoportokért és közösségekért, ahol ők szolgálnak. Az alábbiakban egy-egy hétre szóló imanaptárral némi segítséget szeretnénk adni a hatékony közbenjáráshoz.


“Szüntelenül imádkozzatok,
mindenért hálát adjatok,
mert ez Isten akarata
Jézus Krisztus által a ti javatokra.”
(1Thessz. 5, 17-18)


1. NAP: Imádkozzunk, hogy „megnyíljanak az ajtók” az evangélium előtt

„Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg az ige ajtaját...” (Kol. 4, 2-3)

A „nyitott ajtók” nem magától értetődőek. Sok mai Wycliffe-misszionárius dolgozik olyan országokban vagy területeken, ahol nehézségbe, ellenállásba ütközik az evangélium terjesztése. Ugyanakkor ahol az ajtók nyitva állnak, nem nyilvánvaló, hogy az emberek szíve is nyitott.

  • Imádkozzunk, hogy Isten távolítsa el az Igéje terjedése előtt álló akadályokat és a misszionáriusok olyan szíveket találjanak, amelyek már készek az evangélium befogadására.

2. NAP: Imádkozzunk bátorságért a tanúságtételek során

„imádkozzatok... énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát.” (Ef. 6,19)

Miért kell imádkoznunk azért, hogy a misszionáriusok bátrak legyenek?

  • Hogy hatékonyan tudják végezni a szolgálatukat a számukra idegen kultúrák és nyelvek között.
  • Hogy a gonosz szellemi erőknek ellent tudjanak állni.
  • Hogy az esetleges sikertelenségtől és kényszerhelyzetektől való félelmükön úrrá legyenek.

3. NAP: Imádkozzunk azért, hogy az Isten Igéje akadálytalanul terjedjen

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is.”
(2Thessz 3,1)

Annak érdekében, hogy az Úr Igéje szabadon terjedhessen, számos akadályt el kell elhárítani az útból. Ellent kell állni a Sátánnak, aki folyton azon mesterkedik, hogy Isten munkáját gátolja (Jak 4,7) Ugyanúgy, ahogyan Áron és Húr tartotta Mózes kezeit az Amálek elleni csatában (2Móz 17,12) ) imáival, Ön is segíthet a szolgálatban megfáradt Wycliffe-misszionáriusok „karjainak tartásában”. Sose feledjük el, hogy a mi harcunk a „sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen” való harc (Ef.6, 10-18), akik bármely területen meg tudják támadni a misszionáriusokat, hogy ezzel is hátráltassák Isten munkáját.

4. NAP: Imádkozzunk védelemért

“Imádkozzatok…hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit.” (2Thessz 3,2)

  • Imádkozzunk a misszionáriusok testi biztonságáért azokkal szemben, akik fizikailag is a vesztükre törnek.
  • Imádkozzunk, hogy Isten változtassa meg mindazok szívét, akik ellenállnak az Ő szavának és azokért, akik az evangéliumot hirdetik közöttük.

5. NAP: Imádkozzunk, hogy szolgálatuk elfogadható legyen minden hívő számára

„(testvéreim, imádkozzatok velem együtt)… hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek.” (Róm 15,31)

Az együttműködési képesség és szándék elengedhetetlen feltétele a keresztyén szolgálat jó előmenetelének. Imádkozzunk azért, hogy a Wycliffe-misszionáriusok szolgálata és hitbeli hozzáállása elfogadható legyen a más területen munkálkodó többi misszionáriusnak és a helyi keresztyéneknek is, akikkel együtt dolgoznak.

6. NAP: Imádkozzunk, hogy az Úr őrizze meg és segítse a misszionáriusokat utazásaik során

„(testvéreim, imádkozzatok velem együtt)... hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok.” (Róm 15,32)

A legtöbb misszionáriusnak meglehetősen sokat kell utaznia, és gyakran előfordul, hogy nincs mód a közlekedési eszközök közötti válogatásra, és az utazás alatt is rendszerint fellépnek előre nem várt stresszhelyzetek. Imádkozzunk, hogy a Wycliffe-misszionáriusok és családtagjaik Isten védelme alatt álljanak utazásaik során is.

7. NAP: Imádkozzunk felfrissülésért, pihenésért

„(testvéreim, imádkozzatok velem együtt)... hogy megpihenjek nálatok.” (Róm 15,32)

Imádkozzunk, hogy

  • a Szentlélek frissítse fel lelkileg a misszionáriusokat,
  • Isten Igéjének tanulmányozásában és a hűséges imaéletben fegyelmezettek tudjanak lenni, s ezáltal sok ajándékban részesüljenek,
  • gazdag szellemi közösséget tudjanak ápolni más hívőkkel.

Az cikk angol nyelvű eredetije az amerikai Wycliffe weboldalról származik, az igeverseket pedig
a Magyar Bibliatanács által 1975-ben kiadott újfordítású Biblia javított kiadásából idézzük.

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.