Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2006. nyár

A Wycliffe és az Egyház
– együtt a világmisszióban


„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;
és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
(Máté 28: 19-20)
 

Jézus a misszióra való felhatalmazást a Gyülekezetnek adta, mégis mintha az elmúlt évszázadok alatt az Egyház megfeledkezett volna erről a felelősségéről, miközben egyre jobban intézményesült a különböző társadalmi és történelmi változások következtében. A 18. századtól, ahogy felébredt a hívőkben a misszió iránti elkötelezettség, egyre több és több missziós szervezet és társaság alakult a protestáns keresztyénségen belül. KézfogásMostanra már szinte megszámlálni sem lehet, hogy akár csak Magyarországon hány és hány szervezet végzi kül- és belmissziós szolgálatát, gyakran a nemzeti és a helyi egyházak, gyülekezetek bevonása vagy megismerése nélkül. Nem csoda, ha a helyi keresztyének részéről időnként bizalmatlanság érezhető ezekkel az új kezdeményezésekkel szemben.

A missziós szervezetek megalakulásában természetszerűen praktikus szempontok is közrejátszottak, s hogy a helyi vagy nemzeti keresztyén közösségeket nem mindig vonták be a munkába, szintén gyakorlati okokra vezethető vissza. Vannak ugyanis olyan specifikus szolgálatok, melyek elvégzéséhez szükséges feltételeket egy-egy helyi gyülekezet nem tudja biztosítani. Ilyen például a bibliafordítás és a Wycliffe szolgálata is. Hiába ég ugyan a tűz az egyes gyülekezetek tagjainak szívében, hiába közös a cél, hogy Isten Ígéje eljusson azokhoz a népcsoportokhoz is, ahol az még nincs jelen, ha a saját közösségük nem tudja biztosítani az ehhez szükséges feltételeket - például egy nyelvészeti iskola fenntartását, ahol a jövendő bibliafordítókat képzik. A kérdés azonban továbbra is fennáll: hogyan tudnának a gyülekezeti tagok mégis bekapcsolódni a munkába?

A Wycliffe számára már a munka kezdetekor is fontos volt, hogy szolgálatát minél jobban megismertesse azokkal a küldő gyülekezetekkel, ahonnan a Wycliffe-tagok származnak, így van ez a magyarországi gyülekezetekkel kapcsolatban is. Szívesen fogadunk el előadás meghívásokat az itthoni gyülekezetektől, hiszen azt szeretnénk, hogy minél több keresztyén tudjon a bibliafordítás fontosságáról és a külmisszióban dolgozó tagjaink munkájáról. A tagfelvétel során mindig törekszünk arra, hogy tagjelöltünk gyülekezetének vezetőit is bevonjuk a döntéshozatalba, és a felvétel után is folyamatosan kapcsolatban maradjunk velük. A visszajelzések is arról tanúskodnak, hogy ezt az igyekezetünket nagyon méltányolják a gyülekezetek.

A nemzetközi Wycliffe - a Cél 2025 (Vision2025) értelmében - szeretné, ha 2025-ig minden olyan nyelven elkezdődne a bibliafordítás, amelyen még szükséges. Ez jelenleg is több ezer nyelvet érint. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezt lehetetlen elérni csupán a saját erőnkből. Isten kegyelme mellett, az egyházakkal és gyülekezetekkel való még szorosabb összefogásra van szükség, hiszen csak együtt sikerülhet. Partneri kapcsolatot azonban nem csak azokkal az európai gyülekezetekkel kell kiépítenünk, ahonnan a munkatársaink származnak, hanem más missziós szervezetek mellett, azokkal a gyülekezeti mozgalmakkal is össze kell fognunk, amelyek Afrikában és Ázsiában indultak el, ahol a legtöbb bibliafordítási projektünk van folyamatban. A missziológiai szaktudományban ezekre a nemzeti egyházakra általában a „Déli Egyház” összefoglaló név alatt utalnak (The Southern Church). Ők is egyre inkább felismerik a Szentírás fordításának fontosságát, és a munkához a Wycliffe-től, mint az egyik leghitelesebb és legrégebbi szervezettől kérnek segítséget. A Wycliffe célja, hogy 2025-ig minden olyan nyelven elkezdődjön a bibliafordítás, amelyen még nem létezik a Szentírás és az szükséges. Ennek érdekében világszerte együttműködünk és partneri kapcsolatokat ápolunk egyházakkal, felekezetekkel, más missziós szervezetekkel.
nyelvek
A Wycliffe tehát nem az Egyházzal szemben vagy helyette végzi missziós szolgálatát, hanem vele együtt, mint annak kinyújtott karja. Hisszük, hogy a magyar Wycliffe munkatársain keresztül is nemcsak a szervezetünk, hanem tagjaink saját helyi gyülekezetei végzik a szolgálatot távoli országokban. Micsoda áldás felismerni azt, hogy a magyar református, baptista, evangélikus vagy metodista gyülekezetek is aktívan részt vehetnek a világmisszió betöltésében imádságaikkal és a szolgálat anyagi támogatásával. Imádkozzunk azért, hogy ezt minél többen felismerjék hazánkban, s erőfeszítéseink gyümölcseként minél több nép ismerje meg az Ő Ígéjét!

Kovács Attila

 

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.