Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2006. ősz

Legjobb a megelőzés
– avagy vágjunk a dolgok elébe


 

olló A folyó felső szakaszánál háború tört ki két szembenálló fél között. Ahogy egyre több lett a sebesült és holttest a vízben, a segíteni szándékozók egy része a folyó alsó szakaszához sietett, hogy megpróbálják kimenekíteni és ellátni a sebesülteket, s hogy megtisztítsák a folyót a halottaktól. Egy másik csoport viszont úgy döntött, hogy inkább a felső szakasznál próbál meg közbenjárni a küzdő feleknél a béke érdekében. Az ő meggyőződésük az volt, hogy amennyire csak lehetséges, a probléma gyökeréhez kell nyúlni. Fontos ugyan, hogy ha már a háború kitörését nem lehet megakadályozni, a sebesülteket ellássa valaki, hiszen így meg lehet menteni az életüket, de még jobb megoldás az, ha a háború kitörését előzzük meg, mert akkor sem sebesültek, sem pedig halottak nem lesznek.


Gyakran használják ezt a történetet példaként a különböző missziós szolgálatok illusztrálására, hiszen vannak olyan szolgálatok, amelyek a már meglévő problémák orvoslásával próbálnak segíteni, mások pedig – és a Wycliffe ide tartozik – a megelőzésbe fektetik erejüket. Mi a Szentírás lefordítása által egy olyan „békepipát” szeretnénk az emberek kezébe adni, amellyel elkerülhetik, hogy „halottak és sebesültek kerüljenek a folyóba”.

Mi áll a hátterében ennek a gondolkodásnak?

Fontosnak tartjuk, hogy ún. holisztikus módon legyünk figyelemmel az emberek lelki és fizikai szükségleteire. Hogy mit is jelent ez? David J. Bosch meghatározása szerint “a holisztikus misszió egyezteti azt a misszióról alkotott kétféle felfogást, ami az egyház missziói gyakorlatának történelme során kialakult a múltban. Az egyik véglet az volt, hogy a missziót csupán lelki kérdésnek tekintették, és elhanyagolták az emberek földi szükségeit; a másik pedig, amikor a misszió csupán a társadalom humanizálását segítette elő.” (Paradigmaváltások a misszió teológiájában, 353. o.)

Vizsgáljuk meg, hogy a bibliafordítás milyen módon tölti be a holisztikus misszió fogalmát:

A LELKI OLDAL
Isten Igéjének életeket átformáló ereje van. Azáltal, hogy valaki a saját nyelvén hallja vagy olvassa a Szentírást, lehetővé válik számára, hogy élő hitre jusson Jézus Krisztusban. A bibliafordítás az alapja a hívők közösségének, az egyházaknak, a gyülekezetek létrejöttének és azok növekedésének. Konkrét tények támasztják alá, hogy azok a gyülekezetek maradtak fenn és állták ki nagyobb eséllyel a történelem viharos évszázadait és más vallások hatásait, amelyek rendelkeztek saját bibliafor-
dítással. Ebből a lelki átalakulásból, ami az alap, származik minden más átalakulás.

A SZÜKSÉGLETEK OLDALA
Az evangélium ereje és igazsága ugyanakkor át tudja alakítani az ember társadalmi helyzetét, fizikai körülményeit is. Sok, a múltban más népek által csak lenézéssel kezelt, mára bibliafordítással rendelkező népcsoportnak növeli az önbecsülését, hogy az ő nyelvük is írásba van foglalva. Megértették, hogy Isten rájuk is gondolt és nyelvük alkalmas arra, hogy befogadja az Ő szavait. Mi magyarok, akiknek a nyelvén az írásbeliség már több száz éve létezik, talán nehezen értjük meg azt a végtelen örömöt és büszkeséget, amit egy nyelvcsoport – legyen az akármilyen kicsi is – érez, amikor rádöbbennek, hogy a nyelvük
így fenn tud maradni. Azt viszont már nekünk sem kell bizonygatni, hogy mennyire fontos szerepe volt/van az anyanyelvnek népünk és kultúránk fennmaradásában történelmünk során.

De hogyan is kapcsolódik össze ez a két oldal a bibliafordítás – és az ahhoz kapcsolódó segédterületek által – a gyakorlatban?

Itt van például az írásolvasás-tanítás. Ennek a készségnek az elsajátítása nagyban megalapozza és egyben segíti is az egyén társadalmi felemelkedését. Bizonyítást nyert már az a megállapítás is, hogy akik anyanyelvükön tudnak írni és olvasni, könnyebben elsajátítanak egy másik nyelvet, így könnyebb az áttérés a törzsi nyelv használatáról az ország hivatalos nyelvére.

Az olvasni tudás vezethet el oda, hogy valaki megtanulja az alapvető higiénikus szabályokat és így nem betegszik meg olyan könnyen, vagy tudja, hogy malária vagy más betegségek esetén milyen gyógyszert kell bevennie.

Az önmegtartóztatásra vonatkozó bibliai hitigazságok felismerésének gyakorlati hatása lehet például, hogy csökken a HIV vírussal fertőzöttek száma és ezáltal az AIDS terjedése is (tudjuk, hogy ez a betegség milyen súlyos probléma számos országban).

Sok esetben az írás- és olvasásoktatás evangélizációs eszközként is szolgálhat, ha hívők vezetik a tanítást. Úgy tűnik, hogy az írni, olvasni tudó hívők erősebb lelki talajon állnak és kevésbé vannak kitéve annak a veszélynek, hogy eltántorodjanak hitüktől.

Szükséges történelmi perspektívába helyezni azokat a folyamatokat, amelyek manapság történnek. A bibliafordítás mint holisztikus misszió sokkal hosszabb időre tekint vissza, mint a Wycliffe Bibliafordítók hetven egynéhány éves története. A bibliafordítás jelen volt az egyház születésétől kezdve, hiszen a keresztyénség Újszövetsége eredetileg görögül íródott, nem azon a nyelven, amin Jézus beszélt és tanított. A Wycliffe csak felismerte és megpróbálta továbbvinni ezt a hagyományt.

A fentebb leírtak a teljesség igénye nélkül próbált röviden rávilágítani néhány a két terület találkozási pontjaira. Adja Isten, hogy Magyarországról is minél többen kapcsolódjanak be ebbe a világméretű szolgálatba, hiszen mi valóban tudjuk, mit is jelent Isten Igéjét a saját nyelvünkön hallani és olvasni. Segítsünk, hogy ebben az áldásban más népek is minél hamarabb részesüljenek!

Kovács Attila

 

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.