Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2006. tél

“Örülni fog a puszta és a szomjú föld…” Ézs. 35,1
- az abau nép első igazi karácsonya


 

2006. október 12-e nem úgy vonul majd be a történelembe, mint valami nevezetes nap, ami megfordította a világ kerekét. A legtöbb hírcsatorna és újság nem számolt be semmi rendkívüli eseményről ezen a napon. A világ számos részén csendesen peregtek le ennek a csütörtöknek az eseményei. Ám van egy távoli szeglete a földnek, ahol erre a napra még nemzedékek múlva is emlékezni fognak. Ez a hely Pápua Új-Guineában található a Szepik folyó mellett, ahol az abau emberek élnek. A népcsoport nevének jelentése „meddő, sivár terület, olyan hely, ahol semmi sem nő”.

Bibliák a családnakOktóber 12-én az abau emberek – 24 évi kemény munka és várakozás után – végre kezükbe vehették azt a kincset, amire oly sokat vártak. Ekkor került sor ugyanis az abau újszövetség átadási ünnepségére. A több száz résztvevő vidáman ünnepelte Isten kegyelmét tánccal, énekkel, hálaadással és könnyekkel kísérve; szinte életre keltve Ézsaiás próféta szavait: “Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. – Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének”. Ézs 51,3

Közel negyed évszázaddal ezelőtt a Wycliffe Bibliafordítókkal szolgáló, fiatal holland-finn házaspár érkezett ide egy pici repülőgépen. Arjen és Maija Lock három gyermekükkel együtt költözött erre a külvilágtól elzárt, mocsaras, betegségektől hemzsegő területre, hogy – terveik szerint – elérhetővé tegyék Isten Igéjét az abau emberek számára is a saját nyelvükön. Kb. 25 olyan szétszórt falu van a vidéken, ahol ezt a nyelvet beszélik. Bár a mocsaras vidék egyrészt gondoskodik az itt élő emberek alaptáplálékáról, a szágóról, másrészt lehetetlenné tesz minden szárazföldi útépítést. Az abau emberek időnként napokat utaznak fából kivájt kenujaikban, hogy elérjék a távolabbi falvakat. A fordítói munka éppen ezért évekkel is tovább tartott volna, ha a Wycliffe partnerszervezete, a JAARS (www.jaars.org) nem biztosított volna technikai segítséget a munkához akképpen, hogy pl. időnként repülőgépein szállította a fordítókat a falu és az országos központ között.

Obow először bemutatja a BibliátAz idős Obow, aki – a Lock házaspár mellett – az újszövetség fő abau nyelvű fordítója volt, könnyeit törölgetve Arjent átölelve állt a pódiumon. Magasra emelte az újszövetség egy példányát, hogy mindenki jól láthassa. „Úgy érzem, olyan vagyok, mint Simeon” – mondta, kifejezve ezzel háláját azért, hogy Isten megengedte neki, hogy részese legyen ennek a csodálatos napnak. Az ünnepség végén az emberek annak reményében, hogy minél hamarabb kezükbe kapják saját példányukat, elözönlötték a színpadot, s a szervezők már-már attól tartottak, hogy összedől az építmény. Az átadási ünnepséget követő héten legalább ezer darab újszövetség talált gazdára, egy Jetro nevű férfi nyolc példányt is vett, ahogy mondta: egyet-egyet minden gyermekének.

Arjen, Maija és anyanyelvi segítőik több éven át dolgoztak annak előkészítésén, hogy a megfelelő időben ilyen fogadtatása legyen a Szentírásnak. Már a kezdeteknél rájöttek, hogy a lefordítandó újszövetségnek kevés haszna lesz abau nyelven, ha az emberek meg nem tanulnak írni és olvasni a saját nyelvükön. „Reménytelen vállalkozás lenne ezt a könyvet előkészítés nélkül az emberek kezébe adni” – mondja Maija.

Ettől az ötlettől vezérelve elsőként írásolvasás előkészítő osztályokat hoztak létre, amelyekben az abau gyermekek megtanulták a betűvetést anyanyelvükön. Lassan haladtak előre, de végül is mind a 25 abau nyelvet beszélő faluban létrejött az előkészítő osztály. A házaspár hároméves tantervet fejlesztett ki, amelynek alapján – a szintén általuk kiképzett abau oktatók – tanítottak az osztályokban, melyekben, számításaik szerint az elmúlt évek során mintegy 2000 gyermek tanult meg írni-olvasni.

Abau fotókLétrehoztak egy képzési központot is, ahol a felnőttek kaphatnak az írásolvasás-oktatás mellett a számolás, a könyvelés vagy az adminisztrációs munkával kapcsolatos alapvető ismereteket. Egy Mane nevű nő, aki a központban tanult meg írni és olvasni, így számolt be erről az élményről: „Az olvasás olyan, mint amikor az erdőben egy új csapás nyílik meg előttünk.” „Ez a módszer meghozta a gyümölcsét. Amikor a nagy nap eljött, az emberek készen álltak az Ige befogadására” – osztotta meg ezzel kapcsolatos tapasztalatát Maija.

A következő hónapok során Arjen és Maija abau nyelvű munkatársaikkal együtt végig fogják látogatni az elzárt területeken lévő falvakat, hogy az ottlakóknak levetítsék az abau nyelvre szinkronizált Jézusról szóló filmet, amely a Lukács evangéliuma alapján készült, s visznek nekik az elkészült Újszövetségből is.

A Lock házaspár szolgálatának ideje lassan a végéhez közeledik Pápua Új-Guineában, 2007. nyarára szeretnék az egész munkát átadni a helyi abau vezetésnek. „Megpróbálunk egyre jobban kivonulni a munkából, mert már vannak olyan képzett abau munkatársaink, akik nélkülünk is kiválóan el fogják látni a feladatokat, ezért hiszünk abban, hogy az abau projekt távozásunk után is működni fog.” Arjen és Maija nagyon hálás, hogy Isten felhasználta őket abban, hogy eljuttassa Üzenetét az abau emberek részére. A statisztikák, az osztályok száma hidegen hagyja őket, amikor látják, hogy emberek élete változott meg az Ige ereje által. „Nem a számok, a sikerek vagy azoknak az épületeknek a nagysága érdekel, amelyeket hátra hagyunk. Mi azért jöttünk ide, hogy ezeknek az embereknek az élete megváltozzon, és csak ez érdekel bennünket” – zárja mondanivalóját Maija.

„Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem,” mondja Isten az Ézs. 55,11-ben. Talán majd évek múltán, ahogy az abau emberek is megtanulnak egyre jobban bízni ebben az Igében, nevük is megváltozik: nem „meddő” lesz többé, hanem „gyümölcshozó”.

David Ringer írását felhasználva fordította és átdolgozta Kovács Attila

 

Néhány mondat az átadási ünnepség résztvevőitől:

Fordítók csoportja 2006„Sírva fakadtam, amikor láttam az út mellett térdeplő embereket, amint az újszövetséget tartalmazó doboz elhaladt mellettük. Még sohasem láttam az Isten Igéje felé megnyilvánuló tiszteletnek ezt a formáját.”
(Arjen Lock bibliafordító 83 éves édesanyjának szavai)

„Olyan sokat jelentett számomra, hogy megélhettem a munka befejezését. A hetvenes években a férjem és én szintén elkezdtük a fordítási munkát ezen a nyelven, de idővel fel kellett adnunk. Annak ellenére, hogy mi abbahagytuk, mások által mégis elkészült a fordítás.”
(Muriel Withell, új-zélandi misszionárius)

„A férjem sajnos a fordítás elkészülte előtt meghalt. Én azonban megtanultam olvasni, és mostantól én fogok felolvasni három gyermekünknek a Bibliából.”
(Eni Miha, egy fiatalon megözvegyült édesanya)

 

Pápua Új-Guinea

A Föld második legnagyobb szigetének, Új-Guineának keleti részén és Melanézia északnyugati szigetcsoportjain terül el. Nevét részben őslakóiról, a pápuákról kapta, az indonéz eredetű szó jelentése: „göndör hajú”. Nevének másik része onnan ered, hogy a sziget őslakói hasonlítottak az afrikai Guinea lakosaira. A legutoljára Ausztráliához tartozó terület 1975-ben nyerte el függetlenségét.

Pápua Új-Guinea

Fővárosa: Port Moresby
Hivatalos nyelv: angol, Tok Pisin, Hiri Motu
Államforma: alkotmányos monarchia
Területe: 462.840 km2 (ebből 2% víz)
Népesség: 5.670.544 fő
Népsűrűség: 12,25 fő/km2
1 főre jutó GDP: 2911 USD
Pénznem: Kina (PGK)

A „pápua nyelvek” nagy változatosságot mutatnak, nem sorolhatók egységes csoportba, és eddig nem tudták bebizonyítani, hogy egy családba tartoznának, ezért több nyelvcsaládba is besorolták őket.

Az itt található nyelvek száma: 823
Nyelvi projektek száma, amelyben Wycliffe munkatársak dolgoznak: 185
A Wycliffe által eddig itt átadott Újszövetségek száma: 162
A Wycliffe által eddig itt átadott teljes Bibliák száma: 1

Nyelvek száma, ahol már befejeződött a fordítási munka: 277
Nyelvek száma, ahol folyamatban van a fordítási munka: 219
Nyelvek száma, ahol még nem kezdődött el a fordítási munka: 320

Az itt dolgozó Wycliffe munkatársak száma: 628
(Ebből 315 nyelvész, 279 egyéb szolgálatot végez, 34 segítő)
Helyi (nemzeti) alkalmazottak: 247

 

Papua Új-Guinea magyar vonatkozásai:

E hazánktól oly messze fekvő szigetnek is van néhány magyar missziós vonatkozása.
• Itt szolgált például Molnár Mária II. világháború alatt elszenvedett mártírhaláláig.
• A Wycliffe Hírek őszi számában írtunk röviden Marilyn Laszlo-ról, a Wycliffe Bibliafordítók munkatársáról, a szepik ájvam nyelvű újszövetség egyik fordítójáról, kinek apai nagyapja magyar volt.
• A magyar Wycliffe Bibliafordítók szervezetének hírnevét Csongor Zsófia öregbítette a 21. században azzal, hogy egyesületünk rövid távú munkatársaként 18 hónapig dolgozott Pápua Új-Guineában, ahol az arop nyelvű népcsoport között végzett nyelvészeti elemző munkát.

 


„A legnagyszerűbb misszionárius a Biblia.
Soha sem megy szabadságra és sehol sem gondolják róla, hogy idegen lenne.”

Cameron Townsend, a Wycliffe Bibliafordítók alapítója

 

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.