Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2007. nyár

Akinek van füle, hallja...


 

Akinek van füle, hallja....

Mai korunkban minden eddiginél több embertársunk számára áll nyitva a lehetőség az evangélium üzenetének befogadására, mint bármikor máskor az emberi történelem során. Ennek ellenére még mindig sokan nem hallják, nem hallhatják meg ezt az üzenetet. Mi ennek az oka?

Ha nem megy az olvasás...

Különböző felmérések szerint a Földön közel négy milliárd embertársunknak nehezére esik írott szövegből olvasás útján ismeretet szerezni vagy írásban kommunikálni másokkal (www.oralbible.com). Ehelyett a kommunikáció generációk óta leginkább megszokott módját részesítik előnyben: szóban fejezik ki magukat.

Ami az evangélium útjában áll...

Az ilyen emberek többségének két problémával kell szembenéznie. Egyrészt – és ez a nagyobb probléma – az evangélium üzenete nem jut el hozzájuk a szívükhöz legközelebb álló nyelven. A Wycliffe Bibliafordítók már évtizedek óta igyekeznek leküzdeni ezt a nehézséget a Szentírás minden olyan nyelvre való lefordításával, amely nyelven az még nem létezik. Sajnos azonban a fordítás megléte gyakran még nem jelent végérvényes megoldást a másik problémára, nevezetesen arra, hogy e népcsoportok körében a szóbeliség elfogadottabb, mint az írásbeliség. Számos alkalommal megtörtént, hogy egy-egy bibliafordítás elkészülte után a Szentírást vagy annak részeit nem szívesen használták az emberek, mert az írott szó idegen volt abban a kultúrában. A helyzeten sokszor még az sem segít, ha írásolvasás-oktatási projekteket próbálnak beindítani ezeknél a nyelvcsoportoknál.

„Hisszük, Isten vágyik arra, hogy üzenete megérintse az emberek szívét, értelmét, függetlenül attól, hogy milyen csatornán jut el az üzenet hozzájuk.”

Általában 15-20 év szükséges ahhoz, hogy egy fordítás elkészüljön. Ez rengeteg idő és energia ahhoz, hogy a polcon porosodjon az üzenet, amelynek pedig életet átformáló ereje van.

Ugyanaz az üzenet másként...

A Wycliffe munkatársai felismerték annak fontosságát, hogy minél többen forgassák az Igét függetlenül annak megjelenési formájától. Ezért arra törekszünk, hogy, ahol arra szükség van, a fordítás befejezése után az írott forma mellett olyan módon is megjelentessük a fordítást, amely az adott nyelvcsoportban nagyobb elfogadásra számíthat.

A Wycliffe szervezetének technikai ága (www.jaars.org) foglalkozik olyan kulturálisan elfogadható kommunikációs alternatívák kifejlesztésével (pl. videó, audiokazetta, diafilm, zene, dráma, stb.), amelyek segítségével az írott szövegen túl is elérhetik a hallgatóságot az evangélium életet átformáló üzenetével.

Hisszük, Isten vágyik arra, hogy üzenete megérintse az emberek szívét, értelmét, függetlenül attól, hogy milyen csatornán jut el az üzenet hozzájuk. Éppen ezért nyitottnak kell lennünk olyan médiumok használatára, amelyek túlmutatnak a nyomtatott szöveg nyújtotta pillanatnyi lehetőségeken. A forma kiválasztásakor figyelembe vesszük a helyi keresztyének útmutatását, valamint azon partnereink véleményét, akiknek az ún. nem nyomtatott média (non-print media) a szakterületük. Ilyen például a Faith Comes By Hearing (A Hit Hallásból Van) nevű szervezet, amellyel a Wycliffe nemzetközi partneri kapcsolatot alakított ki a közelmúltban. Természetesen nem az a célunk, hogy bármely más médium hosszútávon átvegye az írott szöveg helyét, inkább annak kiegészítéseként tekintünk rá addig, míg az adott nyelven az írásolvasás-oktatás hatására meg nem erősödik az írásbeliség.

Várjuk jelentkezését!

A Wycliffe tehát olyan munkatársakat is vár soraiba, akik a fenti szolgálati területek iránt érdeklődnek. Előadásaink alatt sokszor elmondjuk, hogy a Wycliffe szervezete egy nagy esernyőhöz hasonlítható: a bibliafordítás és nyelvészeti munka mellett számos más területen is lehetőséget nyújt a szolgálatra. Ezzel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást az iroda elérhetőségein tudunk adni.

a Making Discliples of Oral Learners című könyv felhasználásával írta Kovács Attila

 

Partneri együttműködés
Hírek a nagyvilágból – Partneri együttműködés

A Cél 2025 betöltésében nagy szerep jut azoknak a szervezeteknek, amelyek a Wycliffe-fel együttműködve segítenek abban, hogy minden nyelven olvasható és hallható legyen Isten Igéje. Egyik ilyen partnerünk – akivel a Wycliffe nemzetközi szinten is egyre mélyebbre fűzi együttműködését – a már említett Faith Comes By Hearing (A Hit Hallásból Van) szervezet (www.fcbh.org), melynek célja, hogy mindenki a saját, a szívéhez legközelebb álló nyelven hallhassa, hallgathassa hangkazettán a Szentírást, ezáltal nem csak könyv alakban kerülhet terjesztésre a Biblia, ráadásul olyan népcsoportokhoz is eljut, amelyeknek a nyelvén még nem indult meg az írásolvasás-oktatás. A szervezet munkatársai arra törekszenek, hogy azon nyelvek mindegyikén szülessen felvétel, amelyen a Wycliffe már elvégezte a fordítást.

Az UNESCO egyik felmérése szerint a világon napjainkban hozzávetőleg 1 milliárd írástudatlan felnőtt él. Ez a szám körülbelül 26 százaléka a Föld felnőtt népességének. Az írástudatlanok kétharmad része a nők közül kerül ki, tehát három nőből ma egy nem tud sem írni, sem olvasni.

 

Válogatás a „Faith Comes By Hearing” (A Hit Hallásból Van) nevű szervezet szolgálatának gyümölcseiből:

Egy ázsiai hölgy története:

„Mielőtt elkezdtem hallgatni az Audio-Biblia programot, nem tudtam Jézus Krisztus szeretetéről és az igaz Istenről. A családommal együtt rendszeresen áldoztam az isteneknek. Az életem teljes zűrzavar és üresség volt. Egy nap borzalmasan beteg lettem, vért hánytam. Sok orvosnál jártam, és segítségül hívtam varázslókat és a családunk istenségeit is, de mindez semmi eredményt nem hozott. Teljesen összetörtem a bajban, és már nem volt semmi reményem.

Aztán meghívtak egy imaalkalomra. Ahogy ott hallgattuk az Új szövetség Audio-Biblia változatát, egyszer csak egy mondat megütötte meg a fülemet: „Ha hisztek, bármit kértek imádságban, megkapjátok.” Hatalmas megnyugvást éreztem. Akkor először találkoztam Isten szentségével és szeretetével. Az Audio-Bibliából hangzó szavak mélyen megérintették a szívemet; úgy éreztem, hogy Isten egyenesen hozzám szól a kazettán keresztül. Ezután a lelkész imádkozott értem, és akkor megtörtént a csoda: az egészségem teljesen helyreállt.

Mérhetetlen békességet tapasztalok, mióta elfogadtam Jézus Krisztust. Hiszem, hogy ő megbocsátott nekem, és szabad vagyok a régi, bűnnel teli életemből. Ő az egyetlen út, az igazság és az élet, általa juthatunk a Mennybe. Az Audio-Biblia hallgatása által megvan a lehetőségem arra, hogy egyre közelebb kerüljek Jézushoz. Így fogadtam el Őt, mint megváltómat, és így ismertem meg és követhetem, az élő, igaz Istent.”

Ghána, konkomba nyelv

Egy konkomba asszony a következőket mondta: „Az itt élő nőkre az volt a legnagyobb hatással, mikor meghallottuk az 1 Korinthus 13-at. Megláttuk, hogy szeretet nélkül semmik vagyunk. Mikor összegyűltünk, erről kezdtünk beszélgetni – és elhatároztuk, hogy a szeretet lesz a célunk. Ez a törekvés mindannyiunkat átformált, szeretetet hozott a családjainkba, és ők is megváltoztak. Köszönet az Audio-Bibliákért! Nagyon szeretjük ezeket hallgatni, hiszen sokan közülünk – különösen a nők – nem tudnak olvasni.”

Tanzánia, szuahili nyelv

Az egyik csoportban történt, hogy miközben az igét hallgatták: „Ne menjen le a nap a ti haragotokkal” egy házaspár, akik már két éve különválva éltek, bocsánatot kértek egymástól, s aznap este az asszony visszaköltözött a férjéhez. A következő héten boldogan tettek bizonyságot. Az afrikai férfiak nem szeretik kimutatni, ha valami megindítja őket, de ezúttal mindketten sírva adtak hálát Isten jóságáért, aki két éven át türelmes volt hozzájuk annak ellenére, hogy minden este úgy ment le a nap, hogy haragudtak egymásra.

Fülöp-szigetek, tagalog nyelv

Ariel, aki egy tagalog nyelvű gyülekezetet pásztorol a Fülöp-szigeteken, nagyon hálás Istennek a „Hit hallásból van” programért, mert ezt egyrészt eléri, másrészt pedig megerősíti az egyes emberek életét a közösségben. Isten Igéjében valódi erő lakozik. Olyan, mint a kétélű kard, ami átjárja a lelket.

Ariel pásztor elmondása szerint az Audio-Biblia kazetták sokat segítenek a gyülekezet tagjainak abban, hogy az életük változzon, ugyanis néhányan közülük rég megtűrt bűnöket ismertek fel az életükben, mások közelebb kerültek a családjukhoz, és méginkább szívükbe zárták Isten Igéjét. Jópáran – korábban hitetlen emberek – érdeklődést mutattak a kazetták meghallgatása iránt, és ennek nyomán csatlakoztak egy-egy bibliatanulmányozó csoporthoz.

fordította: Zentai Zsuzsa

„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.”  (Róma 10,17)

Audio-Biblia

 

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.