Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2007. ősz

Itt vagyok! - Engem küldj?


 

Eger, 2007. július 22-28. – Ez a hét a Wycliffe-történelem részévé vált, ugyanis idén jubiláltunk: ez volt a 10. Wycliffe Missziós Tábor. Ezen a héten együtt kerestük nyitott szívvel a választ arra, hogy mi Isten terve és akarata az életünkkel, s hogyan szolgálhatjuk Őt.

Tábor 2007 (1)

Nagy kiváltság és egyben kihívás számunkra egy-egy ilyen tábor megrendezése, hiszen ezeken a heteken mindig valami különlegeset készít számunkra az Úr. Izgalommal vártuk a tábort újra, s már hónapokkal korábban elkezdtünk imádkozni nemcsak a szervezésért, hanem a résztvevőkért is. Isten meghallgatta az imádságainkat és július végén egy csodás héttel ajándékozott meg minket Egerben; őszinte, nyitott szívű, lelkes résztvevőkkel; áldott, hiteles, felkészült és szintén lelkes előadókkal. Bár ismét nagyon vegyes társaság gyűlt össze – a 21 résztvevő 18 helyről és legalább 8 féle felekezetből érkezett, hogy az előadókat már ne is említsük –, mégis megvalósult közöttünk az az egység és testvéri kapcsolat, amit valóban csak Isten Lelke képes létrehozni.

Mivel is teltek a napok?

Az időbeosztás igen feszes volt, hiszen minél több információt és tapasztalatot szerettünk volna átadni a táborozóinknak, akik egytől egyig azért jöttek el erre a hétre, hogy egy-egy előadásnál vagy tájékoztató brossúránál többet halljanak a mai külmissziós munkáról, s ezen belül a Wycliffe specifikus szolgálatairól. A programban szerepeltek játékok, áhítatok, egy meglepetés-este, kérdezz-felelek, valamint sokféle színes előadás is. A missziómunka biblikus alapjairól, így Isten akaratáról, az elhívásról, az ilyen jellegű munka lelki előfeltételeiről idén is Wolfgang Binder, a Kelet- és Közép-Európai Wycliffe igazgatója tartott magas színvonalú előadásokat. A bibliafordítás folyamatának állomásain pedig Richard és Anne Hoyle vezetett végig minket 8 lépésben, tarkítva amúgyis élménydús előadásaikat saját tapasztalatukból merített példákkal, történetekkel. Szó volt még továbbá a bibliafordítási munka eredményeiről, a háttérszolgálati munka lehetőségéről, és az ezekbe való bekapcsolódásról is. A hét programjait gazdagította, hogy idén sem maradtak el az ún. Nyílt Esték, amelyeken különböző Wycliffe-munkatársak beszéltek szolgálatukról nemcsak a tábor résztvevőinek, hanem a környékbeli érdeklődőknek is.

Milyen eredményeket látunk?

A héten tapasztaltak alapján sokan számoltak be arról, hogy bizonyos területeken át kell értékelniük a gondolkodásmódjukat. Jobban akarnak Istenben bízni, még többet láttak meg Őbelőle, rádöbbentek, micsoda ajándék, hogy a teljes Biblia olyan régóta a kezünkben van számukra érthető formában. Felismerték felelősségüket más népek iránt s, hogy ők is hasznos eszközeivé válhatnak a bibliafordítás munkájának képességeik, ajándékaik szerint. A 21 résztvevőből 16-an nyilatkoztak úgy, hogy valamilyen formában mindenképp szeretnének részt venni a Wycliffe munkájában.

Álljon most itt néhány, a résztvevők által megfogalmazott vélemény és tapasztalat, hiszen ezek mutatják be a leghitelesebben, hogy az Úr hogyan munkálkodott a szívekben.

„Jobban megismerhettem a Wycliffe munkáját és sokkal többet adott, mint vártam. Hitben erősödhettem, és növelte bennem a felelősséget mások iránt.”

„Sokat adott, hogy láthattuk: Isten Igéje emberi életeket változtatott meg.”

„Megértettem, hogy nem kell megvárni, míg minden rendben van körülöttem (pl. otthon, család, stb.) mert ha Isten küld, menni kell, akkor van itt az idő.”

„Minden nagyon „életszagú” volt.”

„Inspirált elsősorban arra, hogy megújuljon az Istennel való kapcsolatom. Tágult a tér, hiszen az év során sokszor csak a „saját kis világomban” mozgok. Emlékeztető volt arra, hogy milyen nagy Isten országa, királysága, és hogy Ő milyen hatalmasan munkálkodik.”

„Valóban nagyszerű dolog volt együtt tölteni a hetet olyanokkal, akik teljesen más felekezeti háttérből jöttek, de az egyetlen igaz, élő Istent akarják szolgálni.”

Legközelebb?

Hasonló rendezvényt legközelebb 2009 nyarára tervezünk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, s már most imádkozunk azokért, akiket az Úr egy ilyen alkalommal akar megérinteni. Lehet, hogy éppen te leszel az?

Zentai Zsuzsa

 

Tábor a vezető szemszögéből

Tábor 2007 (2)„Bár az évnek még nincs vége, számomra a fénypont mindenképpen a nyári Missziós Tábor volt. Szinte rekordszámú résztvevő vett részt a rendezvényen, ami azt bizonyítja, hogy növek-szik azok száma, akik érdeklődnek a külmissziós szolgálati lehetőségek iránt. Első alkalommal fordult elő, hogy a táborozók ennyire sokrétű felekezeti háttérből jöttek. Ez szintén nagyon biztató, hiszen a Wycliffe – mind világviszonylatban, mind pedig Magyarországon – felekezetközi keresztény szervezetként működik. Jó volt tapasztalni azt is, hogy mennyire megoszlik a szolgálattal kapcsolatos érdeklődési területük is. Régebben főleg azokat vonzotta a Wycliffe tábor, akiket kifejezetten a nyelvészeti munka érdekelt, most nagyon sokan úgy jeleztek vissza, hogy az ún. háttérszolgálatok iránt is érdeklődnek.

Látva ezeket a „csillogó szemű fiatalokat” – ahogyan olyan sokszor neveztem őket a tábor ideje alatt –, elgondolkoztam, kik is ők valójában. Számomra ők képviselik a jövőt. Közülük kerülnek ki majd azok a magyar Wycliffe misszionáriusok, akik a maguk szolgálati területén segítenek betölteni a 2025-re kitűzött célt. Ez az a generáció, amely még a saját életében megláthatja ennek beteljesedését.

Imádkozzunk ezekért a fiatalokért, akik itt, a táborban kaptak elhívást a missziómunkára, hogy az meggyökerezzen a szívükben. Számunkra is nagy kiváltság imáinkkal későbbi generációk, távoli népek, népcsoportok életében áldássá lenni, hogy egyszer majd minden nyelven hallható legyen az örömhír!”

Kovács Attila

 

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.