Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Hírek - 2007. tél

Egy darab a kirakóból...


 

Láng Emese az elsők között volt, akik Magyarországról külmissziós szolgálatra indultak a Wycliffe-fel még a kilencvenes években. Nyár óta Magyarországon tartózkodik és készül szolgálata újabb állomására, Afrikába. Itthonléte kiváló alkalmat nyújt a Wycliffe Hírek olvasóinak arra, hogy megismerkedjenek Emese eddigi szolgálatával, illetve terveivel.

„A kirakós darabjai önmagukban nem mutatnak sokat...
de mikor minden együtt van, kirajzolódik a nagy kép,
és értelmét nyeri minden pici részlet...
Így kapcsolódik bele a Wycliffe munkája,
és még szélesebben az Egyház munkája Isten Tervébe.”

Láng Emese
Hogy kerültél kapcsolatba a Wycliffe-fel? Hogyan alakult eddig a szervezettel való kapcsolatod?

Már 8 éves korom óta szerettem volna missziómunkát végezni, s ahogy nőttem, egyre inkább vonzott a külmisszió. 17 éves voltam, amikor a gyülekezetünk egyik tagja – tudva, hogy érdeklődöm a külmisszió iránt – beszélt nekem egy szervezetről, aminek munkatársai távoli szigeteken, különböző népcsoportok nyelvére fordítják a Bibliát. Ettől a hölgytől kaptam meg az akkori Wycliffe képviselő telefonszámát, akitől sok információt kaptam a szolgálatról. Mindenekelőtt elhívott az első magyarországi Wycliffe Missziós Táborba 1991-ben. Itt indult el a Wycliffe-hez kapcsolódó történetem. Hogy felkészüljek a missziómunkára, a Baptista Teológiai Akadémián szereztem teológiai végzettséget. Eközben egyre közelebb került hozzám a Wycliffe egyik fő munkaterülete, az írásolvasás-oktatói munka. Közben lezajlott tagfelvételem a szervezetbe és 1998 őszén indulhattam 2 éves rövidtávú szolgálatomra Kelet Afrikába.

A szolgálati hely sok nehézséget rejtett magában, nem volt egyszerű hozzászokni a kultúrához, a klímához, a közeli hozzátartozók hiányához, ugyanakkor rengeteg újat és jót is tapasztaltam, tanultam. Eleinte csak megfigyelőként voltam jelen a különböző képzéseken, majd fokozatosan egyre nagyobb feladatokat kaptam, egyre önállóbban végeztem a munkát, ami nagy élmény volt számomra, hiszen itt közvetlenül emberek között dolgoztam, és nagyon hamar tapasztaltam a munkám eredményét, ami számomra fontos visszajelzés.

A két év letelte után visszatértem Magyarországra, majd 2001 szeptemberétől közel egy évig a magyar Wycliffe irodában dolgoztam. 2003. október elején új lelkesedéssel indultam vissza a missziós mezőre, szintén Afrikába. 2005 nyaráig dolgoztam Ugandában, ahol az előző szolgálatomhoz hasonlóan az írásolvasás-oktatás területén tevékenykedtem.

2004 decembere környékén kezdett el egyre jobban foglalkoztatni a fordítói munka. Mivel az ugandai központban egymás mellett folyt az írásolvasás-oktatói és a fordítói munka, lehetőségem volt arra, hogy megfigyelőként részt vegyek a helyi fordítási projektek munkájában is. Ezek során egyre jobban megerősödött bennem, hogy ezt a munkát én is szívesen végezném. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a Wycliffe nagy és rugalmas szervezet. Lehetőség van a váltásra a különféle szogálati területek között, ha valaki változtatni szeretne.

Természetesen a váltás nem ment automatikusan. Mivel továbbképzésre volt szükségem, így egy olyan afrikai egyetemen való tanulás mellett döntöttem, ahol - kifejezetten a Wycliffe számára – egy nyelvészeti és bibliafordítói szakot is indítottak. Ez az iskola Nairobiban, Kenya fővárosában van. Itt afrikai környezetben, afrikaiakkal együtt tanulva vehettem részt magas színvonalú képzésben.

Úgy gondolod, hogy ez a két éves képzés elegendő ahhoz, hogy elkezdhesd a fordítói munkát?

Kirakó1Igen, a kezdetekhez elegendő. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy folyamatos képzésre van szükségem, s emellett a többi szakember mellett végzett gyakorlat is nagyon fontos az eredmények elérésében. Törekszem arra és imádkozom azért, hogy kiválóan végezzem a munkámat, hiszen a Királyok Királyát szolgáljuk, s természetes, hogy a lehető legjobbat akarjuk adni az Őérte végzett szolgálatban. Mivel a Bibliát, Isten Igéjét fordítjuk, nagyon nagy felelősség, hogy igényes munkát végezzünk, egyébként szervezetünk egyik fontos alapelve is, hogy akadémiai munkánkban a lehető legkiválóbbat nyújtsuk. Sokan vannak munkatársaink közül olyanok, akik magas szintű képzésekben vettek részt, vagy akár doktori fokozattal is rendelkeznek. A Wycliffe-ben valóban komoly felkészültségű szakemberek dolgoznak és nagytudású tanárok képzik a majdani fordítókat is.

Hogyan gondolkodsz ezek után az írásolvasás-oktatói munkáról?

Az írásolvasás-oktatói munkát továbbra is nagyra becsülöm. Nagyon fontos, amit végeznek, és az ezen a területen dolgozó Wycliffe munkások is igazi szakemberek, nagyszerű eredményeket érnek el a szolgálatuk nyomán. Írásolvasás-oktatás nélkül sok helyen mit sem érne a sokéves fáradságos fordítói munka.

Idén augusztusban befejezted tanulmányaidat Nairobiban. Hogyan tovább?

Kirakó2Februárig még itthon tartózkodom, hiszen addig is rengeteg beszámoló vár rám különböző gyülekezetekben, csoportokban, de hamarosan ismét Afrikában szeretném folytatni a munkámat új helyszínen és új szolgálati területen. Terveim szerint február elején indulok Nigériába, ahol egy Jos nevű városban fogok dolgozni az ottani központunkban.

Miért éppen Nigériában?

Mert Afrikában ez az egyik hely, ahol legnagyobb a szükség, itt található a legtöbb fordításra váró nyelv. Másrészt itt lehetőségem lesz arra, hogy több tapasztalt konzulens mellett dolgozzam, s tőlük a gyakorlatban tanuljak.

Pontosan milyen jellegű munkát fogsz végezni Nigériában?

Úgynevezett fordítói konzulens leszek. A Wycliffe munkájában a cél ma már az, hogy az adott népcsoportban a helyiek végezzék a fordítási munkát, hiszen ők ismerik legjobban a saját nyelvüket, kultúrájukat. A munka is sokkal hatékonyabb így, hiszen ha valaki csak egy nyelvcsoporthoz megy el és ott végzi a fordítást, a munka befejezéséig 10-15 vagy akár 20 év is eltelik. Ezzel szemben egy konzulens egyszerre akár 5-6 nyelven is koordinálja a fordítási folyamatot. A munka így sokkal hatékonyabb, ami nem véletlen, hiszen ez a törekvés egybecseng a nemzetközi szervezetünkben megfogalmazott ún. Cél 2025-tel.

Te személyesen miben látod a kis nyelvekre történő fordítás lényegét? Hogyan hat ez a helyi emberekre?

Kirakó3

Láttam, hogy valóban sokan használják a saját nyelvükre lefordított Bibliát. Kelet-Afrika egyes régióiban például rendkívül fontos az anyanyelv. Akarják, hogy a saját nyelvük fennmaradjon, használják, s az oktatásban is fontosnak tartják. Azt is el kell mondani, hogy sajnos nem mindenhol igaz ez, például Kenyában azt tapasztaltam, hogy szívesebben használják az angol nyelvű Bibliát akkor is, ha azt kevéssé értik az emberek.

Nagyon fontos az emberekhez való hozzáállásunk. Nem lehet a fordítást ráerőltetni az emberekre, nekik kell belülről érezni a szükséget, érteni ennek fontosságát. Bármennyire szeretetből fakad is a törekvésünk, ha erőltetjük a bibliafordítást vagy a Biblia használatát, gyakran épp az ellenkezőjét váltjuk ki a helyi emberekből.

Mi az üzeneted azoknak a fiatal magyar keresztényeknek, akiket szintén érdekel a külmisszió?

Ez a munka nagyon fontos, hiszen még mindig több mint 2000 nyelvcsoport vár Isten Igéjére! Nem lehetetlen szolgálat ez egy hétköznapi magyar lány számára sem – én vagyok erre az egyik élő példa. Fontos, hogy meglássuk, a gyülekezet munkája – bárhol is legyen az - csak úgy lehet teljes, ha van Bibliájuk, amit az emberek azon a nyelven olvasnak, hallanak, amelyet a legjobban értenek. Ez elengedhetetlen a megtérés és a lelki növekedés szempontjából is! A bibliafordítás mellett számos olyan területen is lehet szolgálni a Wycliffe-en belül, ami elősegíti ezt a munkát.

kirakó játékHogyan lehet téged és a munkádat segíteni innen Magyarországról?

Az egyik lehetőség az imádság, amire mindig nagy szükség van! Kiváltság számomra, hogy nagyon sokan imádkoznak értem. Ez támogatást és bátorítást jelent, hiszen a missziómezőn sok nehézség és támadás éri az embert. A másik terület a szolgálatomba való aktív bekapcsolódásra az anyagi támogatás lehetősége. Hálás vagyok Istennek, hogy az utóbbi időben még többen mellém álltak ilyen módon is. Erről bővebb információt szívesen adnak a magyar Wycliffe iroda munkatársai. Az egyesület honlapján (www.wycliffe.hu) megtalálhatók azoknak az előadásaimnak az időpontjai, amelyeket még visszaindulásom előtt fogok tartani. Szeretettel várok minden érdeklődőt ezekre az alkalmakra.

Végül egy nehéz, de talán sokakat foglalkoztató kérdés. Volt olyan tapasztalatod a szolgálatod során, mikor konkrétan láttad a munkád hatását egy személy életében?

Az írásolvasás-oktatás terén láttam erre konkrét példákat, s hiszem, hogy a bibliafordítási munkámnak is lesz eredménye. Azonban az, hogy valaki elkezdi olvasni a Bibliát, megismeri Jézust belőle és épül lelkileg, általában nem jár azonnali, feltűnő eredménnyel. Ez a szolgálat igazából hosszútávon hozza meg a gyümölcsét. Talán egy kirakós játék vagy más néven puzzle darabjaihoz tudnám a legjobban hasonlítani ezt a szolgálatot Isten világmegváltó tervében. A darabok első ránézésre, önmagukban nem mutatnak sokat, hiszen az egyszerű szemlélő nem láthat minden részletet. Hosszú időre van szükség ahhoz, hogy minden darab a helyére kerüljön. De mikor minden együtt van, kirajzolódik a nagy kép, és értelmét nyeri minden pici részlet. Így kapcsolódik bele a Wycliffe munkája, és még szélesebben az Egyház munkája Isten Tervébe. A mi feladatunk az, hogy földi életünkben hűséges „darabkák” maradjunk abban a szolgálatban, ahová Ő helyezett bennünket, az örökkévalóságban pedig gyönyörködhetünk majd a „teljes képben”.

Az interjút Zentai Zsuzsanna és Kovács Attila készítette.

 

Vissza a Hírlevelünk főoldalára...

 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.