Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2016. április (nemzetközi)

Bibliafordítás a cél előtt
– imádkozzunk azokért a nyelvekért, amelyeken befejezés előtt áll a Bibliafordítás!


HADIYA NÉPCSOPORT, ETIÓPIA (595107 fő népesség)

Adjunk hálát Istennek az ószövetségi fordító csapat hűségéért és szorgalmáért. A csapat három felekezetből áll össze, amit nagyon bátorító; különösen, hogy a bibliafordítási projekt során számos nehézséggel kellett szembenézniük, mégis elszántan folytatták tovább a munkát.

Hálát adunk Istennek, hogy az elektromos áramellátás stabilabb lett a munkavégzés ideje alatt.

Imádkozzunk, hogy Isten gondoskodjon a fordítói konzulens családjáról, mivel a megélhetés költségei nagymértékben növekedtek. Az otthoni gyülekezetüknek kellett volna a fizetésük felét összegyűjteni, ami kihívást jelent számukra.

Imádkozzunk Dr. Haile Yesus, a Bibliatársulat nyelvi konzulensének szolgálatáért, aki igyekszik befejezni minden ellenőrzési munkát az Ószövetségen. 

Szükségük van egészségre, erőre és bölcsességre. Valljuk meg Isten ígéretét a Filippi 4:19-ben a csapat számára:
„Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek.”

 

Hadiya emberek

KUROK* NÉPCSOPORT, DÉL-ÁZSIA (478000 fő népesség)

* Biztonsági okokból a népcsoport nevét megváltoztattuk.

Hálát adunk Istennek, hogy a Kurok Újszövetség hamarosan készen áll a nyomdai munkálatokra.

Imádkozzunk a csapatért ebben a folyamatban, hiszen számtalan részletre kell ügyelniük és döntéseket meghozniuk a formázással kapcsolatban. Kérjünk Istentől erőt a számukra, hogy tartsa éberen a figyelmüket. A fordító csapat szeretné, ha még ebben az évben nyomdába kerülne az Újszövetség. 

Imádkozzunk pontosságért a munkájukban, ahogyan befejezésre kerül az Újszövetség, és nekilátnak az Ószövetség fordításának.

Hálát adunk Istennek, hogy a szóbeli bibliai történetek most már elérhetők kurok nyelven. Ezek a történetek segítenek abban, hogy a lefordított szövegek élővé váljanak a kurok nép számára.

Imádkozzunk azért, hogy Isten használja ezeket a történeteket arra, hogy megnyíljon az emberek szíve, és átéljék az üdvösség csodáját. 

Ázsia "színei"


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.