Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2016. július (nemzetközi)

IMÁDKOZZUNK A ROMÁNIAI MAGYAR MUNKATÁRSAKÉRT!

Dimitriu-Janó Hajnalka és Mihai, Románia:
most készülnek külmisszióba, Pápua Új-Guineába,
ahol a bibliahasználat területén fognak szolgálni

Hajni 2011, Mihai pedig 2013 óta tagjai a Romániai Wycliffe-nek. Mindeddig Hajni személyzeti koordinátorként, Mihai pedig média- és promóciós menedzserként szolgált a romániai irodában, segítve a szolgatársak felkészülését és a missziómezőre való kijutásukat.

Most úgy látják, hogy Isten tovább vezeti őket, így 2017 januárjától Pápua Új-Guineában szeretnék folytatni szolgálatukat “…hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!” (Ézsaiás 52:10)

Feladatuk a Biblia használatának elősegítése lesz, hogy minden helyi lakos számára elérhetővé váljon az Ige, és jól, haszonnal tudják azt hallgatni, olvasni, a mindennapokban használni.

CÉLJUK: Isten őszinte dicsőítése a megtért életek által, illetve a gyülekezet megsokszorozódása tanítványozás által.

Mi lesz a feladatuk?

 • Megtalálni az akadályokat a Biblia használata előtt,

 • stratégiákat és megfelelő programokat állítani össze a helyi vezetőkkel együtt az akadályok leküzdése érdekében,

 • segíteni a helyi egyházi vezetőket, hogy kezdjék el használni az anyanyelvre már lefordított Bibliát, bibliarészeket vagy igei igazságokra épülő, oktató jellegű anyagokat,

 • különböző nyomtatott és audiovizuális anyagokat létrehozni és ezeket terjeszteni.

Terveik szerint legalább 3-4 évig szolgálnak majd Óceániában, hiszen a missziómunkásnak először meg kell ismernie a közösséget (nyelvet, kultúrát), hogy az Ige segítségével releváns módon tudjon válaszolni a szükségekre; ez pedig önmagában is időigényes folyamat.

Jelenleg az előkészületi periódusban vannak, amikor a rengeteg papírmunka, tesztek, képzések mellett több ima- és anyagi támogatót szeretnének bevonni ebbe a csodálatos szolgálatba.

Hálásak:

 • hogy az Úr részestársakká tette őket az Evangélium hirdetésében;

 • azokért a testvérekért, akik kitartóan hordozzák imában és anyagi szükségeikben őket;

 • hogy erőt kaptak az Úrtól, hogy továbbmenjenek a nehézségek közepette is.

Imakérések:

 • családtagjaik megtéréséért;

 • az Úr oltalmáért életükre és szolgálatukra nézve;

 • sikeres nyelvvizsgáért és ügyintézésért (munkaengedély, vízum);

 • több ima- és anyagi támogatóért.
http://wycliffe.ro/hu/dumitriu/

 

Hajnalka és Mihai

Barabás Zoltán, Románia:
roma bibliafordítás

Barabás Zoltán Marosvásárhelyen élő erdélyi magyar legény, aki 14 évesen tért meg. Egyetemi évei alatt csatlakozott egy helyi magyar baptista közösséghez. Mivel mindig is az Urat szerette volna szolgálni, kereste ennek módját, így 2007-ben részt vett a magyar Wycliffe Missziós Táborban. 2010-ben csatlakozott a román Wycliffe szervezetéhez, majd 2011-ben a SIL (a Wycliffe fő partner szervezete) Roma csapatához, amelynek Maros megyében van a központja. A csapatuk cigány nyelvekre/ dialektusokra fordítja a bibliát, és ő a biblia használatának elősegítésén munkálkodik személy szerint. Ez annyit jelent, hogy a munkatársaival nyelvi felméréseket készítenek, azaz célzott területeket bejárva felmérik a közösségek nagyságát és számbeli, illetve lelki szükségleteit. Ennek a munkának a részeként a lefordított anyagokat is eljuttatják a romákhoz, s emellett, ahol kell, ott szóban is továbbítják az Úr megmentő üzenetét (igehirdetés, bibliaórák, gyerekórák stb.).

Zoltán nagyon hálás azért, hogy munkatársai (pl. a magyar Wycliffe-tag, Gardner Sári) munkája nyomán már léteznek bibliarészek, illetve könyvek a különféle roma nyelveken; továbbá, hogy a közösségek nyitottak, és vágynak is az Úr igéje iránt. Úgy látja, Isten különös kegyelmét árasztja jelenleg a roma népre. 

Imakérések:

 • az Úr adjon bölcsességet és erőt a fordításban és a terjesztésben egyaránt,

 • az Úr igéje elérjen a roma közösségekhez saját anyanyelvükön,

 • nyitott szívekért, hogy megváltozzanak az Ige által,

 • az Úr érintse meg a roma társadalmat és adjon nekik megtérést. .
http://wycliffe.ro/zoltan/

Barabás Zoltán


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.