Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2016. augusztus

Imádkozzunk az elnökségünk tagjaiért és munkájukért!

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete, mint minden egyesület, rendelkezik egy vezetői/felügyeleti szervvel, az elnökséggel.

Idén áprilisban változás történt az elnökségi tagokat illetően, így három tagtól búcsúztunk. Ezúton is köszönjük Boltos Péter, Heizer Tamás és Terry Lingenhoel hűséges, áldozatos munkáját. Ugyanakkor három új tag csatlakozott a csapathoz:
Papp Dorina Lilla, Filemon Zsolt és Várady Antal.

Dorka idén végzett az ELTE jogi karán és az Angyalföldi Baptista Gyülekezet tagja. Zsolt a Fóti Baptista Gyülekezet lelkipásztora, Antal pedig logisztikai menedzserként dolgozik egy nagy cégnél, és a Külső-Kelenföldi Református Gyülekezet aktív tagja.

Elnökünk Molnár Sándor a Külső-Kelenföldi Református Gyülekezet lelkipásztora, Jóné Jutasi Angelika a Magyarországi Evangélikus Egyháznál dolgozik, mint a Déli Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalának irodavezetője, Baczynski László és Balkus Csaba pedig a Timóteus Társaságnál tölt be vezetői munkakört.

 

Az „új" elnökség

Mivel körülöttünk és a nemzetközi Wycliffe szervezetén belül is átalakulások zajlanak már egy ideje, a változások szele bennünket is elért.

A Wycliffe Világszövetség munkájában az Imakoordináción, a Projektfinanszírozáson, a Toborzás és kiküldés folyamatán valamit a Gyülekezetek bevonásán keresztül vesszük ki a részünket. A legnagyobb kihívás számunkra mégis egy olyan önálló magyar rendszer kiépítése, ami hitelesen szolgálja a misszió ügyét hazánkban és a föld végső határáig. Kis hazai csapatunk tevékenysége továbbra is kétirányú:

- egyfelől a magyar gyülekezeteket szeretnénk segíteni a missziói küldetés betöltésében (anyagainkkal, programjainkkal, képzéseinkkel, stb.),

- másfelől egy olyan stabil rendszer kialakításán dolgozunk, amelyen keresztül a gyülekeztek könnyebben küldhetnek ki misszionáriusokat, s amely a kornak és az aktuális kihívásoknak megfelelő, szakszerű háttérrel tudja segíteni a küldöttek munkáját.

Törekszünk eközben arra, hogy szervezetünkön belül minden a lehető leggördülékenyebben történjen, tagjainkkal jó kapcsolatokat ápoljunk, más szervezetekkel és gyülekezetekkel pedig továbbra is áldásosan tudjunk együttműködni.

Ebben a folyamatban, illetve a változásokban kulcsszerepe van elnökségünknek, mint látásadó, vezető és felügyeleti szerv.

Kérjük Isten áldását mind a régi, mint az új elnökségi tagok életére és munkájára. Imádkozzunk azért, hogy a változások idején tudjanak bölcsen a helyükön állni, tanácsaikkal és meglátásaikkal jó irányba vezetni a szervezetet. Imádkozzunk, hogy egyre aktívabban és minél többféle módon tudják kivenni részüket a szolgálatból.  

 

Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.