Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

A Wycliffe Bibliafordítók kéthetente megjelenő elektronikus kiadványa

2016. november

Sorozatunk második része*

Imádkozzunk a külmisszióban dolgozókért!

„Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” (Mt. 6: 10)

A misszionáriusok beszámolóiból tudhatjuk, milyen feladatokat kell elvégezniük: különféle találkozókon részt venni, prédikálni, utazni, és a sort folytathatnánk. De végső soron nem az a lényeges amit teszünk, hanem azok hatása. A misszionárius ugyanis a munkájával – szavaival és tetteivel - Isten országát hirdeti. Ezeket megteheti a találkozókon, prédikációkon keresztül, vagy akár az utazásai során, de mindezek csupán mégis csak eszközök, nem pedig maga a végcél. Ha a tevékenységeinkkel nem járulunk hozzá Isten országához, akkor valami félresiklott. Ha ténylegesen imádkozunk azokért, akik a misszióban részt vesznek, szolgálnak, miért nem kérdezzük meg őket, hogy amit tesznek, azzal miként járulnak hozzá Isten országához? Mindenkinek hasznára válhat, ha végig kell gondolnia, mi is a munkájának mélyebb értelemben vett hatása. Természetesen a hétköznapi feladatok és az Isten országa közötti kapocs olykor elég távoli lehet. Egy bibliafordítással foglalkozó misszionáriusnak sokkal könnyebb lehet a munkájának Isten országára gyakorolt hatását felmutatnia, mint annak a szolgálattevőnek, aki mondjuk a pénzügyekkel foglalkozik. Viszont egy fordító pontosan tisztában van azzal, hogy a munkáját nem végezhetné, ha a háttérben munkálkodó pénzügyesek és adminisztratív munkatársak nem látnák el a feladataikat. Tehát nem gondolkodhatunk túlságosan egysíkúan a missziós munkát illetően. Úgy tűnik, hogy a misszionárius munkájának Isten országára gyakorolt hatása két oldalú. Először is annak a módja, ahogyan a munkát végezzük Isten földi uralmát mutatja be. Ezzel azt mutatjuk be, hogy Istent tiszteljük, valamint a körülöttünk élők fejlődéséhez és növekedéséhez is hozzá kellene ennek járulnia. Egy afrikai gyülekezetvezető megjegyezte, hogy először szeretné egyértelműen látni a Szent Lélek munkáját egy bibliafordító életében, még mielőtt elolvasná azt az általa lefordított szót, hogy ’Szent Lélek’ – és ez jól szemlélteti ezt az alapelvet. A misszionáriusoknak hűséges tanítványoknak kell lenniük a mindennapi élet aprócseprő dolgaiban is. A másik oldala ennek pedig az, hogy a munkánk eredménye Isten országa szempontjából is hatást fejt ki. Nem elegendő csupán fantasztikus prédikációt tartanunk, vagy egy levelet lefordítanunk: látnunk kell, hogy a prédikáción vagy a levélen keresztül az emberek szorosabb közösségre léphetnek Krisztussal. 

  • Amikor tehát egy misszionáriusért imádkozunk, akkor azt kérjük, hogy a mindennapi életvitelük és a munkájuk, szolgálatuk is hozzájárulhasson Isten országának eljöveteléhez, és Isten akarata megvalósulhasson a földön – úgy, mint ahogyan a mennyben van..

* Forrás: Eddie Arthur: Praying for Missionaries (Imádkozzunk a misszionáriusainkért)


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.