Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2017. augusztus (munkatársak)

Imádkozzunk a magyar munkatársakért!

Riaan és Emese Ferreira

Emese és Riaan Dél-Afrikában élnek, és az afrikai kontinens déli régióit segítik munkájukkal. Emese bibliafordítói konzulensként anyanyelvi fordító csapatokat kísér végig szisztematikusan azon az úton, amelynek végén a saját bibliájukat vehetik majd használatba; Riaan pedig szakmai ismereteivel technikusként segíti ugyanennek a célnak a megvalósulását.

Különleges ajándék, hogy idén július közepétől novemberig Magyarországon tartózkodik a Ferreira házaspár. Ezidő alatt - a pihenésen, a családdal töltött időn, és néhány ilyenkor szokásos egészségügyi vizsgálaton túl - sok helyen beszámolnak munkájukról, találkoznak az őket támogató testvérekkel és gyülekezetekkel. Emellett pedig bizonyságtételükkel másokat is arra hívnak, hogy lehetőségük és képességük szerint álljanak be ők is a bibliafordítás szolgálatába.

  • Csatlakozzunk imában Emeséhez és Riaan-hoz azért, hogy hasznosan tudják eltölteni az itthoni időt, az Úr vezesse őket ezalatt, és sikerüljön mindenkivel találkozniuk, akivel Isten akarja. Kérjük az Urat azért is, hogy óvja őket a sok utazás közben és hidalja át az esetleges nyelvi nehézségeket Riaan számára. Legyenek áldottak ezek a testvéri találkozók, és sokan álljanak a Ferreira házaspár mellé érdeklődéssel, bátorítással, de rendszeres ima- és anyagi támogatóként is.

  • Riaan egyelőre csak egy 90 napos vízumot kapott, ezért ezt szükséges lesz meghosszabbíttatniuk. Imádkozzanak azért, hogy Riaan probléma nélkül megkapja a hosszabbítást a Bevándorlási Hivataltól.

  • Végül dél-afrikai gyülekezetükért kérik az imatámogatást. Ottani lelkipásztoruk nemrég nyugdíjba ment, és a gyülekezet most lelkész-választás előtt áll. Imádkozzunk velük, hogy a gyülekezet megtalálja a megfelelő személyt erre a feladatra, és a Ferreire házaspár is jó kapcsolatot építhessen ki az új pásztorral, miután visszatértek fokvárosi otthonukba.

Emese Zambiai látogatásakor a Lukács evangéliuma és egyéb bibliai történetek hangfelvételére került sor

Emese, Riaan, Zentai Zsuzsa és Gardner Sári munkatársainkkal az idei Balaton NET kiállításon


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.