Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2017. október (munkatársak)

Imádkozzunk a külföldön szolgáló magyar munkatársakért!

Szűcs Laura 2017. szeptemberétől Anglia egyik nagyvárosában, Birmingham-ben, folytatja - Dél-Ázsiában megkezdett - írásolvasás-oktatói szolgálatát. Felmerülhet a kérdés, hogy miért van erre szükség egy nyugat-európai országban, ahol bizonyára nem gond az iskoláztatás és könnyen hozzáférhetőek a különféle szolgáltatások is. Laura közvetlen környezetét azonban a reménytelenség és elkeseredés jellemzi, hiszen a környéken lakó népesség 80-90%-át mellőzött, marginalizálódott népcsoportok alkotják, többnyire Dél-Ázsiából. Ez a bátor magyar fiatal lány a következő évben olyan nők felé szolgál, akiknek nem volt lehetőségük iskolába járni és írni-olvasni tanulni sem, s közülük sokan az angol nyelvet is alig beszélik.

  • Imádkozzunk Laurával együtt, hogy ebben a nehéz és lehangoló környezetben, tudjon bátorítani, tanítani, világítani és Istenre mutatni!

  • Emellett imádkozzunk egészségi állapotáért is, hiszen a nyár folyamán külső bokaszalag szakadása volt, ami nagyon lassan gyógyul. Imádkozzunk teljes gyógyulásért, hogy a balesetnek ne legyenek hosszú távon negatív következményei!

  • A környéken levő gyülekezeteknek és gyülekezeti munkásoknak is nagy szüksége van imatámogatásra. Nagy a szellemi harc, hiszen ezen az ott élők többsége más istent imád. Ezt a városrészt a helyiek a „lelkipásztorok temetőjének” is nevezik, ami nem feltétlenül fizikai szempontból értendő, inkább a lelki és érzelmi megterhelésre utal - arra a kilátástalanságra, ami ezen a környéken sokakon erőt vett már. Ezért buzdítunk minden hívőt arra, hogy imádkozzon kitartásért, Istenbe vetett rendíthetetlen bizalomért, és azért is, hogy a Mindenható Úr törje meg a városrész felett uralkodó szellemi erőket. Ahogy az 1 Péter 5:8-11 is írja: egyedül Istené minden hatalom, és Ő az, aki helyreállít és megerősít bennünket minden körülményben.

Ez Laura imája is mind önmagáért, mind pedig a környéken dolgozó gyülekezetek szolgálattevőiért. Csatlakozzunk hozzá imával és bátorítással ebben a rendkívül fontos szolgálatban!

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen." (1 Péter 5,8-11)

Szűcs Laura dél-ázsiaiak körében


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.