Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

A Wycliffe Bibliafordítók kéthetente megjelenő elektronikus kiadványaAdjunk hálát a bibliafordítás idei előmeneteléért!

Az eredmények

A bibliafordítás idei eredményeinek ünneplése kapcsán már több mint 3300 anyanyelvi Bibliáért adhatunk hálát. Ezért is Istent magasztaljuk, aki véghezviszi misszióját a saját erején és partneri kapcsolatokon keresztül. Egyre több szervezet, gyülekezet és keresztény közösség kapcsolódik be a bibliafordítás szolgálatába.

Másrészt mintegy 1.5 milliárd ember még nem tarthatja kezében a teljes Szentírást a saját nyelvén. Közülük 652 millióan már olvashatják az Újszövetséget; több nyelven már elkészültek bizonyos részletek, egy bizonyos szintre eljutott a fordítás, vagy a már elindultak az előkészületek.

Jelenleg összesen 2584 nyelven, mintegy 170 országban zajlik aktívan a fordítás és/vagy a nyelvészeti fejlesztő munka.

A szükség

A 2017. október 1-jén kiadott hivatalos statisztika szerint még több mint 114 millió ember számára (1636 különféle nyelv beszélői) látszik szükségesnek a bibliafordítási munka elindítása valamilyen formában.

A Wycliffe munkája

Jelenleg mintegy 100 szervezet, több mint 60 országból alkotja a Wycliffe Világszövetséget. Az eddig ismert 2584 nyelvből, amelyen jelenleg aktív munka folyik, a Wycliffe legalább 2125 nyelvre történő fordításban vesz részt: munkatársakat küld ki, anyagi támogatást gyűjt, képzést biztosít, segítséget nyújt a fordításban és a különféle háttérszolgálatokban.

A Wycliffe Világszervezet partnerei és munkatársai mindeddig több mint 950 nyelven vettek részt a teljes Biblia és az Újszövetség fordítási munkálataiban; s ezen felül a Biblia 66 könyvéből legalább 1 további 600 nyelven jelent meg. Számos más nyelven kerültek kiadásra még történetek és részletek (nem teljes könyvek).

A Világszövetség munkatársai amellett, hogy partneri viszonyban működnek együtt más szervezetekkel, nem csupán a Szentírással összefüggő célok megvalósításán munkálkodnak, hanem több ezer írásolvasási, képzési, egészségügyi és más közösségi élettel összefüggő anyagok létrehozásán is dolgoznak.

Folyamatosan növekszik azoknak a Szentírási anyagoknak a száma, amelyek digitálisan olvashatóak, vagy audio, és videó formátumban jelennek meg. Ezek az anyagok különféle weboldalakon, a közösségi médián, vagy telefonos alkalmazásokon keresztül érhetőek el, illetve olyan formátumokban, amelyek könnyen megoszthatóak telefonon keresztül olyan helyeken is, ahol az internet korlátozottan érhető el.

2017-ben még ezekért lehetünk hálásak (azaz partnereink eredményei):

A YouVerson idén ünnepelte, hogy eddig több mint 1100 nyelven tette elérhetővé a Szentírást.

A Faith Comes by Hearing ugyancsak több mint 1100 nyelven készített audio felvételt a Szentírásról.

A Jézus film pedig már több mint 1500 nyelven érhető el.

Ezek mellett számos egyéb partneri lehetőség és újfajta kezdeményezés járul hozzá a bibliafordítási mozgalom növekedéséhez, valamint Isten igéjének terjesztéséhez és használatához.

És bár pontos számokkal nem rendelkezünk, mégis említést kell tennünk azokról is, akik hűségesen imádkoznak és/vagy anyagi hozzájárulásukkal támogatják a bibliafordítás szolgálatát. Ők teszik lehetővé, hogy mások az életüket szánhassák erre a fontos munkára. Ami pedig még ennél is fontosabb, hogy ebben az évben is megszámlálhatatlanul sok ember életére volt pozitív hatással a bibliafordítás munkája. Világszerte sok-sok millió ember nevében mondhatunk köszönetet mindenkinek, aki idén is részt vett valamilyen formában, ebben a szolgálatban.

  • Adjunk hálát, hogy 2017-ben is végezhettük a bibliafordítás szolgálatát számos helyen, szerte a világon!

  • Imádkozzunk a jelenleg is világszerte folyamatban lévő bibliafordítási munkákért, nyelvészeti kutatásért, valamint a fordításhoz kapcsolódó más szolgálatokért!

  • Kérjünk Istentől további erőt, hűséget és munkatársakat; valamint folyamatosan növekedő lehetőségeket a szolgálat végzésére és támogatására! !

 


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.