Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2018. január (#2)

Imádkozzunk az ázsiai bibliafordításokért!

A következő bibliafordítások esetében biztonságtechnikai okok miatt nem jelölhetjük meg a nyelvet és az országot. Ennek ellenére azonban bátran elmondhatjuk ezeket az imádságokat, hiszen Istent semmi nem gátolja azok meghallgatásában.

Egy ázsiai Újszövetség fordítása a megjelenés előtti fázisba érkezett. A fordítói csapatnak többféle késleltetéssel kellett szembe néznie, így imádkozzunk, hogy Isten kegyelméből kitartók lehessenek a munka teljes befejezéséig!

Imádkozzunk továbbá a bibliai szövegek hangfelvételéért, különösen azért, hogy a munka menetét ne zavarják azok az árusok, akik az irodájuk előtt hangosbemondókkal árulják portékáikat! Azért is könyörögjünk, hogy az elkészült anyanyelvi fordításokat kézbe véve olvassák, használják, illetve a felvételeket hallgassák majd az emberek!

Egy másik ázsiai Újszövetség fordítás is közel áll a kiadáshoz. Kérjük Istent, hogy erősítse meg a fordítói csapatot, amint utoljára átolvassák, ellenőrzik a szöveget! Imádkozzunk, hogy növekedjen azoknak a csoportoknak a száma - különösen az új nyelvterületeken - amelyek a lefordított Szentírást használják! Továbbá vigyük a projekt koordinátort Isten elé, akinek jelenleg a bibliafordítás mellett adminisztratív feladatokat is el kell látnia!

Hálát adunk, hogy Ázsiában egy újabb nyelven is megkezdődhet a bibliafordítási munka. A projekt koordinátora szeretne összeállítani egy egyszerű nyelvtan és fonológia (beszédhangtan) könyvet, valamint befejezni a szociolingvisztikai tanulmányait májusban. Írásolvasási anyagokat is szeretne készíteni, különös tekintettel orvosi témákra, melyek segítségével javulhatna a helyiek egészségi állapota. Imádkozzunk, hogy találjon embereket ennek a projektnek a megvalósításához! Kérjük Istent, hogy segítsen olyan anyagok összeállításában, amelyek könnyen olvashatók, és az egészséggel kapcsolatos alapelvek helyiek felé történő közvetítését mozdítják elő!

 

Ázsia, ahol még sok nyelven nem vehetik kézbe a saját nyelvű Bibliát. (Kép forrása: www.google.com)


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.