Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

 

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2018. augusztus (#2)

Májustól egy új sorozatot indítunk útjára, melyben az elnökségi tagjaink – a leköszönők és az újonnan érkezettek is – elmondják, mit jelent nekik az imádság.

A negyedik részben Filemon Zsolt sorait olvashatjuk.

Magáról így ír: Feleségemmel és két felnőtt gyermekünkkel Fóton élünk és a helyi baptista gyülekezetben szolgálunk. Húsz éve vagyok lelkipásztor. Korábban Mosonmagyaróváron és Tatabányán éltünk és ott igyekeztünk képviselni Jézus Krisztust és a róla szóló evangéliumot. Azt megelőzően pedig amerikai misszionáriusokkal együtt az esztergomi gyülekezet plántálásában dolgoztunk csaknem három esztendeig. Minden nehézségével együtt is a legjobb dolog a világon benne lenni Isten tervében és részt vállalni az evangélium hirdetéséből, tudva azt, hogy a fáradozásunk nem hiábavaló. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában. (1Kor.15:58).

Mit jelent számomra az imádság?

Valahányszor imádkozom, megtisztelve érzem magam, hogy Jézusért ilyen közeli kapcsolatban lehetek az Atyával. Amikor imádkozom, Istennel beszélgetek, akinek mindig van rám ideje, és aki elé olyan kéréssel is jöhetek, amivel emberhez soha nem fordulnék. Az imádság kihívást is jelent számomra, különösen, amikor fáradt vagyok, és sok a tennivaló. Sajnos időnként elhiszem, hogy elég csak buzgón „tenni” és nem kell mindig „imádkozni” is. Az imádkozás időnként a hitemet is próbára teszi. Van, amikor kétségek fognak el az életem jövőbeni alakulását illetően. Vajon meg fog óvni Isten attól, amitől tartok vagy beleenged? Vajon ő is azt tartja a legjobbnak, amit én, esetleg valami mást, amit én nem szeretnék? Tudom, hogy ha Isten enged bele egy próbába, akkor ki is hoz belőle – megerősödve! Van, amikor az imádkozás azt jelenti, hogy egyszerűen csak élvezem, hogy időt tölthetek Isten jelenlétében. Az imádság a lelki felüdülésen túl testi felfrissülést is hoz. Természetesen az imádság egy soha véget nem érő leckét is jelent számomra. Általa nem csak Istent ismerem meg mindjobban, hanem önmagamat is. Az Istennel való beszélgetésben felszínre kerülnek az erősségeim és a gyengeségeim. Ezáltal az imádság az önkorrekció lehetőségét is biztosítja. Teljesebb és őszintébb viszonyulást munkál Istenhez, másokhoz és önmagamhoz is.

Imatémáink:

  • A feleségemmel együtt lehessünk bölcsek, amikor az élet küszöbén álló, felnőtté vált gyermekeinkért imádkozunk és őket tanácsoljuk.

  • Életünkkel és szavainkkal segíthessük hitükben felnőni azoknak, akiket Isten ránk bízott szűkebb környezetünkben, a gyülekezetben.

  • A nálunk elhelyezett anyagi és szellemi javakkal jól sáfárkodva tevékenyen részt tudjunk vállalni a helyi misszión túl a globális misszióban is, és erre másokat is biztatni tudjunk.

 

 

Filemon Zsolt


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.