Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

 

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2018. október (#2)

Májustól egy új sorozatot indítunk útjára, melyben az elnökségi tagjaink – a leköszönők és az újonnan érkezettek is – elmondják, mit jelent nekik az imádság.

A hatodik részben Baczynski László sorait olvashatjuk.

Magáról így ír: Baczynski László vagyok, Enikővel 21 éve vagyunk házasok és 3 remek gyermeket nevelünk. Jelenleg az MBE Timóteus / FÉK szolgálatát vezetem, szívügyem az evangélium hirdetése, tanítványok nevelése, valamint a lelki vezetők formálódása és képzése.

A Wycliffe-fel való kapcsolatom régre nyúlik vissza. Kovács Attila és Helen, akik korábban a Wycliffe Magyarország vezetői voltak, fiatal házasként a FÉK-nél is szolgáltak pár évig - onnan maradt meg köztünk a jó viszony. Attila 2006-ban keresett meg egy felkéréssel, mikor az elnökség újraformálása volt terítéken. Mivel mérhetetlenül fontosnak tartom, hogy magyar evangéliumi hívőként ne csak a magyar társadalom elérése legyen a szemünk előtt, hanem a világ eléretlen régiói is, ezért vállaltam az elnökségi szerepet, szolgálatot, felelősséget. Igazi mély, lelki barátságok szövődtek számomra itt, miközben együtt küzdöttünk az evangélium ügyéért a Wycliffe Magyarország által elért területeken.

Mit jelent számomra az imádság?

Az imádság a függés, a (képzelt) kontroll feladásának kifejezése számomra. Ott is, ahol egyértelművé válik, hogy tehetetlen vagyok, de ott még inkább, ahol emberileg nézve azt gondolnám, hogy van lehetőségem hozzátenni Isten országának ügyéhez. Mély meggyőződésem, hogy ha komolyan vesszük a János 15:4. és 5. versét, le fogunk borulni az Úr előtt imádságban. 
 
„Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (János 15:4-5)

A szőlőtőn maradás, az Őbenne maradás legkézzelfoghatóbb kifejeződése számomra az imádságban töltött idő. A tehetetlenség kifejezése. Nem a gyümölcstermés céljával, de annak az okán. 

És ha a tehetetlenség visz oda, a jelenlétének megélése tart ott. Az imádkozás nem csak lelki gyakorlat, hanem vele való lét, együtt-lét.

Szóval ez a kettő: függés és lét. Az egyik odavisz, a másik ott tart.

Imatémáink:

  • A gyermekeim hitéért. Mint szülő természetesen ez sokszor van a gondolataimban és a szívemen. Tehetetlen vagyok a megváltásukban, és bízom az Isten jelenlétének megjelenésében az életükben.

  • A szolgálatomban a türelemért. Előttünk van pár nagyon jó lehetőség az evangélium ügyével kapcsolatban, amit könnyű lenne emberileg meghódítani, bevenni. Megint csak: emlékeztetőre van szükségem, hogy az Úr építi az Ő házát, én pedig hozzá csatlakozom, amikor és ahogyan erre indít és hív.

 

Laci, Balázs (17), Barnabás (15), Emma (11), Enikő


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.