Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

2018. november 11.

WYCLIFFE VILÁGIMANAP:
évente egy globális méretű ünnepség

Sok év óta, számos országban, számtalan ember imádkozik naponként a Bibliafordítás ügyéért. Egy nap azonban - minden évben november 11. - kiemelt szerepet kap, hiszen ekkor világszerte egy szívvel és lélekkel fohászkodunk a mi Urunkhoz.

Meghívunk arra, hogy csatlakozz hozzánk te is - egyénileg vagy akár közösségeddel együtt - a november 11-i ünnepi napon, illetve a felkészülés apró lépéseiben!

Hogyan teheted?

  • Ismerd meg az alábbiakban szereplő bátorító és inspiráló történetet és adj hálát velünk együtt az Úr hatalmas munkájáért, hiszen mindennek a középpontjában Ő áll!

  • Járj közben szolgálatunkért a lent található buzdítás és imatémák segítségével!

  • Szervezz egy imaközösséget november 11-én vasárnap saját közösségedben! Ehhez további anyagokat (többek között egy rövid videót) a Facebook oldalunkon találsz majd a hét folyamán!

  • Kövess minket a Facebookon, ahol most egy héten át a „grádicsokon” felfelé haladva készülünk a vasárnapi hálaadó közbenjárásra mindazért, amit Isten a bibliafordítás mozgalmán keresztül eddig elvégzett a népek között! Köszönjük, hogy társunk vagy ezen az úton!

wwww.facebook.com/wycliffe.hu

EGY KIS TÖRTÉNELEM:
Miért november 11?

1933. november 11-én a Wycliffe alapítója Cameron Twonsend és barátja L.L. Legters átlépték az amerikai határt Mexikóba, mert Isten csodás módon megválaszolta az imádságukat. Ez volt az első lépés a Wycliffe munkájának továbbterjedéséhez világszerte. Erre emlékezünk minden évben az imanapunk kapcsán.

De lássuk röviden az idáig, majd az onnan tovább vezető utat!:

Egy 21 éves fiatalember, William Cameron Townsend 1917-ben megszakította egyetemi tanulmányait, hogy Guatemalában spanyol nyelvű Bibliákat áruljon. Hamarosan azonban fel kellett ismernie, hogy az indiánok nem tudják a spanyol nyelvű Bibliákat használni, hiszen többségük nem beszéli a hivatalos nyelvet. Egyikük egy nap a következő kérdést tette fel neki:

„Ha a te Istened olyan hatalmas, mint ahogy mondod, akkor miért nem beszél a mi nyelvünkön?”

Ekkor született meg az elhatározás Cameroon Townsend szívében arra, hogy megtanulja az indiánok nyelvét, és lefordítsa számukra a Szentírást. Előzetes szakmai ismeret és gyakorlat nélkül kezdett hozzá a nyelv elemezéséhez, leírásához. Egy nyelvész segített munkájában, aki bevezette a leíró nyelvészet alapfogalmaiba. Hamarosan megnyitotta az első indián missziói iskolát Guatemalában. A cachiquel újszövetség 1931-ben jelent meg nyomtatásban. Ebből Townsend a guatemalai elnöknek is ajándékozott egy bőrkötéses példányt, aki igen nagyra értékelte ezt a munkát és javasolta, hogy az Újszövetséget más indián nyelvekre is fordítsák le. Townsend később egy, az oktatás területén munkálkodó politikus meghívására Mexikóba látogatott és ott folytatta a megkezdett munkát.

Az idő múlásával egyre többen kezdtek el érdeklődni és imádkozni a mexikói illetve az egész világon élő, az evangéliummal el nem ért népekért. Visszaemlékezve saját nehézségeire, Townsend 1934-ben egy elhagyott farmon iskolát hozott létre a bibliafordítók képzésére. Ez az iskola Wycliffe táborként vált ismertté, az első angol bibliafordító, John Wycliffe nevéről. Az első évben mindössze 2, a következőévben már 5 résztvevőérkezett a Wycliffe táborba. Ezekből a hallgatókból született meg az első fordítócsoport, akik a fordítói munkát Mexikóban végezték. A nyári nyelvészeti táborokról kapta nevét a Nyári Nyelvészeti Intézet (SIL), melyet Townsend és fordítójelöltjei alapítottak. Ez volt az első nyelvészettel foglalkozó tudományos szervezet, amit kisebbségi nyelvcsoportok bibliafordításának elkészítése céljából hoztak létre.

Townsend csoportja növekedett, és miután 50 új munkatársért imádkozott, a missziós iroda felvetette, hogy a fordítócsoportok ügyeinek intézésére szükség lenne egy külön kiküldő szervezetre. Így alapította meg Townsend a Wycliffe Bibliafordítók nevű társaságot, az SIL partnerszervezeteként. A Wycliffe feladata lett például a munka anyagi alapjának kezelése és a különböző területeken folyó szolgálat ismertetése a kiküldő országokban, míg az SIL feladata maradt a tudományos munka mellett a képzés, és a külföldi kormányokkal, egyetemekkel való kapcsolatok kiépítése, fenntartása. 1945-ben egy ún. Dzsungel-tábort hoztak létre az új jelentkezők gyakorlati missziós felkészítésére.

Azóta a munka világméreteket öltött, számos országban létezik Wylcliffe szervezet, sőt azóta a nemzetközi szervezet átlakult Wycliffe Világszövetséggé, egyesítve több mint 100 rendkívül különböző formájú és méretű tagszervezetet.

Magyarországon épp 20 éve, hogy elindult a Wycliffe szolgálata. Munkatársaink azért dolgoznak külföldön és itthon is, hogy mindazok, akiknek még nincs lehetőségük kézbe venni a saját nyelvű Szentírást, minél hamarabb részesüljenek ebben az áldásban.

WYCLIFFE VILÁGIMANAP 2018:
„Isten az imádságon keresztül ajtókat nyit!”

 
„Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és megtaláljátok!
Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót!
Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér.
Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres.
Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót.”


Lukács 11:9-10 (EFO)

Fizikai ajtók nyílnak: Számos történetet találunk a Szentírásban azzal kapcsolatban, hogy Isten imádságok által hogyan nyit ajtókat. Pl. az Apostolok Cselekedeteinek 16. része beszámol arról, hogy börtönajtók nyíltak ki ténylegesen ott, ahol Pált és Silást bebörtönözték. A filippi börtönőr életében ugyancsak ajtók tárultak fel, hiszen ő és egész családja a szíve kapuján engedte be Krisztust.  - Pálhoz és Siláshoz hasonlóan mi is lehetünk ilyen imádkozó emberek: akár napi szinten imádkozhatunk a kihívásokra, rossz bánásmódra és szenvedésre válaszként; de tanuljuk meg tőlük, hogy ezekre minden esetben dicsőítéssel feleljünk!  Pálék olyannyira összhangban voltak Istennel, hogy felismerték: Isten nem csupán „megszabadítja” őket, hanem a körülöttük lévőkben is munkálkodik. Higgyük el, hogy az az Isten, aki Pálék imájára földrengéssel válaszolt, és így kimenekültek a börtönből, a mi imádságainkat is megválaszolja. Ő ma is ugyanaz az Isten!
 
Lelki zárak tárulnak fel: Legtöbbször az előrehaladásunkat akadályozó úttorlaszokat értelmezzük zárt ajtóként; Isten azonban ennél mélyebbre akar ásni és a félelem, magány és az elszigeteltség következtében bezárult ajtók mögé is el akarja hozni az Ő Királyságát. Léteznek olyan kultúrák, ahol az ajtókat azért tartják nyitva, hogy ezzel is kifejezzék a látogatóknak, hogy értékelik őket, fontos számukra a vendégszeretet, és ők is a közösség részei. Ezen az imanapon kérjük Istentől, hogy hozzon egységet és közösséget közénk. Nyíljanak fel azok az ajtók, amelyek bezárultak, és amelyek miatt az emberek magányosnak és elszigeteltnek érzik magunkat!
 
Imádkozzunk kitartóan!: Csendben szemléljük Isten jóságát, vagy hangosan, akár énekkel is kifejezhetjük, hogy kapcsolódni akarunk Hozzá! Jobban el tudunk merülni imádságban, ha megértjük, hogy Isten miként válaszolja meg az imákat, és hogyan nyit ajtókat nekünk - elmélkedjünk ezen! Olykor meglankadunk az imában, míg várjuk Isten válaszát - ez esetben kérjük, hogy frissítsen fel bennünket, majd dicsőítsük Őt, Aki szereti megválaszolni az imádságokat!

IMATÉMÁINK

  • Mindannyian kihívásokkal nézünk szembe. Kérjük ezen a napon, hogy egyénileg, közösségünkben, missziónkban, de akár országunkban, kormányunk életében Isten nyisson ajtókat!

  • Imádkozzunk azokért a nemzetekért, nyelvcsoportokért, akik még nem olvashatják a szívük nyelvén a Bibliát – Isten nyisson ebben is lehetőséget!

  • Jelenleg a Wycliffe Világszövetség főigazgatója Dr. Kirk Franklin, akinek mandátuma 2020 szeptemberében lejár. Már elindult a keresés, hogy megtalálják helyére a megfelelő személyt, de kérjük Istent, hogy világosan vezesse ebben az illetékeseket, készítse fel a szervezet következő vezetőjét!

  • Idén se feledkezzünk el az imanap kapcsán hálát adni oly sok meghallgatott imádságért, leginkább pedig azért, hogy Isten oly hűséges és szeretetteljes az imádságaink kapcsán is!

  • Kérjük Istentől, hogy a 20 éves Wycliffe Magyarország szervezete életében részt vállaló minden ember életét és szolgálatát áldja meg – az ima és anyagi támogatóktól és gyülekezetektől kezdve, az irodai háttérmunkásokon és elnökségi tagokon át a külföldön szolgálatot végző magyar testvérekig! Töltse be minden szükségletünket és Ő vezessen minket, hogy életünk minden pillanata Istent magasztalja!

  • Az Úr áldja meg az új nemzedéket, hogy önzetlen, tiszta és bátor szívvel keressék és kövessék az Ő akaratát, és legyenek készek menni és küldeni munkásokat az evangéliummal még el nem ért területekre!


Az imanapra felkészülésként itt olvashatja egy héten át,
kifejezetten erre az alkalomra összeállított rövid buzdító gondolatainkat:

1. nap

2. nap

3. nap

 


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.