Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

 

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2019. január (#1)

Tavaly májustól egy új sorozatot indítottunk útjára, melyben az elnökségi tagjaink – a leköszönők és az újonnan érkezettek is – elmondják, mit jelent nekik az imádság.

A nyolcaid részben Zentai Zsuzsa sorait olvashatjuk.

Magáról így ír: Egy lelkész-nagycsalád negyedik gyermekeként nőttem fel, ami hatalmas kiváltság volt és előny Isten megismerésében. Hálás vagyok ezért. Ugyanakkor tizenévesen nekem is szembe kellett néznem önmagammal, s bár egy jól tanuló, mosolygós és segítőkész lány nézett vissza rám a tükörből, nem találtam a helyem. Ekkor költözött a családunk Pécs mellől Egerbe, ami teljes, gyökerestől-átültetést jelentett a számomra. Bár előtte már elindultam Isten keresésében, csak hónapokkal később érkeztem meg a kereszthez, ahol teljesen új alapokra került, átformálódott az életem. Azóta úton vagyok az én Mennyei Atyámmal, aki vezet, s időnként új irányokat ad elém. A pedagógusi diploma megszerzése után bibliaiskolába küldött, majd másfél évig óvodásokat terelgettem. Voltam munkanélküli, takarító, könyvesboltos-kisasszony, majd 2003 februárjában új mérföldkőhöz érkeztem: megkezdtem szolgálatomat a Wycliffe Bibliafordítók egri irodájában; azóta itt az őrhelyem. 2012 március végén vettem át a vezetői feladattal járó szerteágazó feladatokat, melyek nem kis kihívást jelentenek ebben az alapjaiban változó világban. Immár másfél évtizednyi teljes idejű háttérszolgálat tapasztalataként azonban elmondhatom: Isten nagyszerű és hatalmas, jól tudja, mit csinál, merre vezet... teljes mértékben megbízhatok Benne. Az én dolgom, hogy hűséges legyek Hozzá, akkor a legádázabb földindulásban is a helyemen vagyok.

Mit jelent számomra az imádság?

Minden alkalommal, mikor imádkozni kezdek, ablakot nyitok a Menny felé, Isten szíve felé. Az először résnyire tárt ablak pedig folyamatosan tárul, míg végül teljes szélességében nyitva áll, és tudom, bármit kérek, mondok, teszek le, itt nem lesz visszautasítva vagy elítélve, teljes bizalommal fordulhatok bármivel az én Atyámhoz. Ő pedig nem marad néma: egyrészt megismerteti velem Önmagát, másrészt új gondolatokat, témákat helyez a szívemre, amiket szintén elé vihetek hittel. Az ima számomra tehát a szívem feltárása és Isten szívének megismerés egyben. Bárcsak sokkal több időt tölthetnék azon a helyen, ahol ez a kettő összetalálkozik!

Imatémáim:

  • Jó alkalmazkodás a rendkívül gyorsan változó világunk kihívásaihoz, s ebben bölcsesség a vezetés minden területéhez,

  • új munkatársak, különösen az iroda számára (személyzeti munka, kommunikáció és más adminisztratív területeken nagy szükség van tapasztalt, hozzáértő segítségre),

  • szervezetünk 20 éves évfordulója kapcsán február 16-ra nagy hálaadó ünnepet szervezünk (erre szeretettel várunk minden imatámogatót is). Ezzel kapcsolatban sok szervezési munka van előttünk. Imádkozzunk áldásért!

 

Zentai Zsuzsa


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.