Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

 

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2019. április (#2)

Amikor nem tudjuk, hogyan imádkozzunk

Talán elsőre elképzelhetetlennek tűnik, hogy ne tudjuk, hogyan imádkozzunk, járjunk közben bármilyen szolgálatért, embertársainkért, nemzetünkért, vagy épp nemzetközi ügyekért, pedig megeshet. Természetesen a Szentlélek segítségünkre siet, olykor azonban jól jöhet néhány igei segítség, amelyek konkrét kapaszkodót jelenthetnek az imádsághoz. Álljon itt most belőlük egy csokor, váljon buzdítássá mindannyiunknak, akik kitartóan járunk közben Isten Királyságának terjedéséért, emberek, népek életének helyreállásáért!

 • Kérjük Istentől, hogy tisztítsa meg a szívünket és erősítse meg a szellemünket:
  „Teremts bennem tiszta szívet, Istenem! Újítsd meg, erősítsd meg szellememet!” Zsoltárok 51:10

 • Keressük a bölcsességet és a megkülönböztetés képességét:
  „Mert az Örökkévaló a bölcsesség forrása, szájából származik az értelem és tudás.” Példabeszédek 2:6
  „Örökkévaló, erősíts meg jóságoddal… Készíts számomra utat, amelyen járhatok!” Zsoltárok 5:8


 • Imádkozzunk látó szemekért, törődő szívért, és azért, hogy Isten küldjön munkásokat az aratásba:
  „Amikor látta, milyen sokan összegyűltek, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak: mint a pásztor nélküli juhnyáj. Ekkor a tanítványaihoz fordult: „Látjátok, milyen sok a gabona, de milyen kevés az arató!” Máté 9:36-37

 • Kérjük Istentől, hogy népét ajándékozza meg az egység szellemével, hogy a békesség kötelei kössenek bennünket össze:
  „… hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.” János 17.23, Efézus 4:3

 • Járjunk közben a gyámoltalanokért és perifériára sodródottakért:
  „Mert megmented a gyengét az erősebbtől, kiszabadítod a szegényt a rablók kezéből!” Zsoltárok 35:10

 • Imádkozzunk nyitott ajtókért az evangélium világos közléséhez:
  „Állhatatosan imádkozzatok értem is, hogy mikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran hirdessem mindenkinek az örömüzenet titkát, (Efézus 6:19) „… hogy ők világosan meg is értsék!” Kolossé 4:3-4

 • Imádkozzunk mindazokért, akiknek a szemei még nem nyíltak meg, hogy megtérhessenek és bűnbocsánatot nyerjenek:
  „… hogy nyisd meg a szemüket, jöjjenek ki a sötétségből a világosságra, hogy a Sátán hatalma alól kiszabaduljanak és Istenhez forduljanak, megkapják bűneikre a bocsánatot, s hogy elnyerjék a helyüket és örökségüket azok között, akik a bennem való hitük által Isten szent népévé lettek.” Apcsel 26:18

 • Járjunk közben a hittestvéreinkért, hogy egyre jobban megismerjék Istent, megtapasztalják az Ő erejét, és ragadják meg szeretetét:
  „Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben, hit által. … mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen.” Efézus 3:16-19

 • Kérjük Isten jóindulatát a nemzeti és nemzetközi politikai vezetőkre:
  „Imádkozzatok a királyokért és mindazokért, akik hatalmat kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.” Példabeszédek 21:1, 1Timóteus 2:2

 • Kérjük Isten védelmét és jóindulatát mindazokra, akik világszerte az ige terjesztésének szolgálatában vesznek részt:
  „Ő pedig valóban kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből, sőt, ezután is meg fog szabadítani.” 2Korintus 1:8-11, Filippi 1:19 „Urunk, Istenünk, légy jóindulattal irántunk, s kezünk munkáját tedd állandóvá! Kezünk munkáját tedd állandóvá, Istenünk!” Zsoltárok 90:17

Végezetül pedig hálásan köszönjük minden kedves imádkozó testvérünknek, hogy imádságaikban hordozzák konkrétan a bibliafordítás szolgálatát. Imádkozzanak velünk azért, hogy továbbra is kitartóak lehessünk, és képesek és készek legyünk elvégezni a nekünk szánt részt ebben a fontos szolgálatban! Kérjük Mennyei Atyánk megújító szeretetét a Wycliffe Bibliafordítók munkatársainak életére és az imádkozók szolgálatára!

"Az itt használt bibliai idézetek mind az Egyszerű Fordítású Bibliából származnak."

 

Itt az imádság ideje! (Kép forrása: google.com)


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.