Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe
 

A Bibliafordítás ügye akkor halad előre, ha imádkozunk.

 

Két hetente megjelenő ima összefoglaló
2019. május (#1)

Folytatjuk tovább az imádságról megkezdett sorozatunkat a szervezetnél szolgáló testvérek gondolataival.

Cs.* Andrea sorait olvashatjuk.

Magáról így ír:
1991-ben, egy tóalmási táborban találkoztam először a misszióval. Ekkor még a külkereskedelemben dolgoztam, ahol nem találtam a helyemet, és azért imádkoztam, hogy meglássam, milyen hivatást szánt nekem Mennyei Atyám. Így jutottam el ebbe a táborba. Itt úgy éreztem, „megtaláltam az igazit”; hogy ez az a szolgálat, amire rá tudnám szánni az életemet: másoknak is lehetővé tenni, hogy a szívükhöz szólhasson Isten Igéje. Tíz évvel később, 2001 tavaszán érkeztem meg jelenlegi szolgálati helyemre, Dél-Ázsiába. Hogy miért pont ide vezetett az utam? A nyelvrokonaink közé vágyódtam, és itt él a m. népcsoport, akik talán valóban távoli rokonaink. M. nyelven (legalábbis annak egyik nyelvjárásán) néhány évvel korábban már elkészült az Újszövetség fordítása. Az írásmód alakításával, m. nyelvű tankönyvek készítésével, m. tanítók képzésével munkatársaimmal együtt azon fáradozom, hogy a m. emberek megtanulhassanak írni-olvasni az anyanyelvükön, és ösvényük világossága lehessen a Szentírás.

Mit jelent számomra az imádság?

Az imádság számomra egyike azoknak a titkoknak, amelyeket valószínűleg csak az örökkévalóság túloldalán fogok megérteni. Valóban befolyásolhatja a végtelenül bölcs és szuverén Isten végzését embergyermekeinek a kérése? Bizonyára igen (és ezt személyes tapasztalatból is tudom), hiszen az Ige több helyen felszólít a kérésre, könyörgésre. Ugyanakkor az Úr még a kimondatlan kívánságaimat is ismeri, sőt, meghallgatja: „Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted szívüket (Zsolt 10,17).” A kulcsszó talán az ‘alázat’: az a viszonyulás mennyei Atyámhoz, hogy „ha nem tenné is...(Dán 3,18)”. Az imádság számomra kötelesség (pld. a hazám vezetőiért való közbenjárás), de kiváltság is, hogy „jó, kedves és tökéletes akarata” kimunkálásában a mindenható Isten „munkatársa” lehetek; mindenek felett azonban a Vele való meghitt, személyes kapcsolat ápolásának elengedhetetlen eszköze.

Imakérésük:

  1. Egy helyi partnerszervezetünk hamarosan megkezdi munkáját az egyik nyugati m. nyelvjáráson (írásmód fejlesztése, nyelvdokumentáció, oktatás területén). Imádkozzunk, hogy Isten vezesse a m. közösség képviselőit, amikor a sok-sok nyugati m. dialektus közül kiválasztanak egyet erre a munkára! Szeretném én is meglátni, hogy mi lesz a feladatom az új felállásban!

  2. Kérjünk elhívott és odaszánt munkatársakat a korábban elkészült m. Újszövetség fordításának revideálásához!
     


Vissza az ImaMorzsák oldalára...

 

.
 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.