Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

A külmisszió fontossága


Jézus így szólt:

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet
,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében,
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek
;
és íme, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

—Máté 28:18-20

 

 

 


 

 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.