Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Tagjaink és munkatársaink bemutatása


 

hatás A Wycliffe Bibliafordítók szervezete közhasznú egyesületi formában működik hazánkban. Alapszabályunkat, melyben céljainkról és azok megvalósításának módjairól is olvashatnak, itt találják...

Az egyesület tagjai olyan – a külmisszió felé elkötelezett – magyar keresztyén emberek, akik képességeik és adottságaik szerinti munkaterületen teljes időben azon munkálkodnak, hogy a Szentírás eljusson mindazokhoz a népcsoportokhoz, akik még nem olvashatják azt a saját nyelvükön...

Ennek érdekében többféle feladatot is ellátnak a tagjaink. Van aki fordítói munkát végez, mások írásolvasás-oktatással foglalkoznak, vagy nyelvészeti munkával, megint mások az adminisztrációs vagy a személyzeti hátteret biztosítják, a szervezet kommunikációjára, pénzügyeire ügyelnek vagy éppen a munka technikai hátterét biztosítják... és még sorolhatnánk.

Egy bizonyos: aki szolgálni akar, közöttünk megtalálhatja a helyét!

Jelenleg kiküldetésben vagy hazai területeken szolgáló munkatársaink:

Cs. Andrea – Dél-Ázsiában írásolvasás-oktatói munkát végez.

Ernst-Kurdi Eszter – férjével, Andreas-szal együtt Kamerunban szolgálnak a nyelvészeti munka, bibliafordítás és szentíráshasználat/ kommunikáció terén. (Blog: https://ernstkurdi.wordpress.com)

Ferreira Emese és Riaan – Jelenleg Dél-Afrikában dolgoznak, korábban pedig Nigériában erősítették az ottani munkát a bibliafordítási konzultáció és a technikai menedzsment területein. Emese (még egyedülállóként) Kelet-Afrikában vett részt az írásolvasás-oktatási munka szervezésében.

Gardner Sári – Családjával együtt Romániában koordinálják a nyelvi előkészítő és fordítói munkát a régióban található roma nyelvjárásokra.

Greizer Miklós és Zsófia – Vanuatun végzett szolgálatuk fókuszában elsősorban a Szentírás használatának elősegítése áll. Emellett nyelvi felmérést is terveznek végezni az országban, annak eldöntéséhez, hogy hol lenne még szükséges egy új nyelvi/fordítási projekt beindítása.

Horváth Ádám – A magyar jelnyelvi bibliafordítás felekezetközi csapatával dolgozik nyelvészeti és teológiai konzulensként.

Komlósiné Sümegi Nóra – A beás cigányok számára párhuzamosan többféle nyelvjárásban készülő bibliafordítási munkában vesz részt fordítói konzulensként.

Kovács Helen – partnerszervezetünk, az SIL eurázsiai régiójának személyzeti csapatvezetője. Korábban ghánai kiküldetésben, majd Magyarországon a személyzeti munka terén szolgált.

Sz. Laura – 2015 októberével kezdte meg szolgálatát Dél-Ázsiában írásolvasás-oktatóként. Korábban 2,5 hónapot töltött Pápua Új-Guineában segítő szolgálatban.

Jelenleg a magyar irodában szolgáló munkatársaink:

Zentai Zsuzsanna – igazgató

Bartha Katalin – irodavezető, imakoordinátor

Victor Jánosné „Momo” – member care

Martin M. Robb – pénzügyi koordinátor

Volt munkatársaink:

Barnard (Müller) Helga – szótárkészítéssel foglalkozott Kongóban. Férjével, Tim-mel együtt részt vettek egy kétéves afrikai nyelvészeti továbbképzésen, ami bibliafordítói szolgálatra készítette fel őket. Jelenleg Angliában élnek, de terveik szerint idővel Afrikában szeretnék folytatni szolgálatukat.

Csongor Zsófia  nyelvészeti elemző munkát végzett Pápua Új Guineában.

Czinkiné Bálint Lea – angoltanárként segítette a Ghánában folyó bibliafordítási munkát.

Czinki Krisztián – számítógépes munkatársként dolgozott Ghánában.

Soltóné Lukács Zsuzsanna – kezdetben igazgatóként dolgozott, majd egy évig személyzeti munkás volt Dél-kelet Ázsiában.

Kovács Attila – Ghánai szolgálat után a magyar iroda PR munkatársa, majd igazgatója volt 2002 és 2008 között. Ezután a Wycliffe UK vezetői csapatában dolgozott, miután az SIL Eurázsia személyzeti csapatát erősítette 2014-ig.

Józsa Gergely és Tímea – 2012 őszétől 2018 augusztusáig különféle feladatkörökben szolgáltak velünk Magyarországon. Gergely a magyar beás cigányok között végzett szociolingvisztikai felmérés befejeztével a Szentírást ismertető, népszerűsítő projekteket szervezett. Tímea eleinte szervezetünk személyzeti koordinátoraként szolgált, később pedig csatlakozott a beások között végzett munka adminisztrációs hátteréhez.

Révész Péter – a magyar szervezet igazgatója volt 2010 májusától 2011. december 31-ig.Szeretne rólunk többet hallani?

Az egyesület minden munkatársa rendszeresen ír hírlevelet saját szolgálatáról, amelyben részletesen beszámolnak munkájuk aktuális fejleményeiről. Amennyiben szeretne felkerülni egyes tagjaink levelezési listájára, közölje azt velünk az office@wycliffe.hu e-mail címen, s örömmel továbbítjuk kérését tagjaink felé.

Az üzenetben kérjük, írja meg saját elérhetőségét, és hogy kinek a hírlevelét kéri. A költségek csökkentése érdekében minden kedves olvasónkat bíztatjuk arra, hogy – amennyiben erre módja van – a hírlevelek e-mailes változatát kérje, s ehhez küldje el e-mail címét. Érdeklődését előre is köszönjük! 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.