Szolgalatunk Szervezetunk Az on szerepe

Wycliffe Bibliafordítók története

W.C. TownsendIsten egy amerikai keresztyént, William Cameron Townsendet használta arra, hogy szervezetünket létrehozza. Townsend a múlt század húszas éveiben spanyol nyelvű Bibliákat árult indiánoknak Latin-Amerikában.

  Miért nem beszél az én nyelmen is?
 

Townsend
Ekkor szembesült azzal a ténnyel, hogy az egyszerű emberek nem igen értették, és nem is nagyon érdeklődtek a volt gyarmatosítók nyelvén kiadott Szentírás iránt. Szíven ütötte és az egész életét megváltoztatta egy megjegyzés, amelyet az egyik indián mondott neki: "Ha a te Istened olyan hatalmas, miért nem beszéli az én nyelvemet?"

SIL Camp BrownA negyvenes években néhány barátjával, akiket szintén megérintett a bibliafordítás ügye, megalapította a Wycliffe Bibliafordítók szervezetét, amelyhez az azóta eltelt évtizedek során minden földrészről csatlakoztak munkatársak. Az Egyesült Államokon, Kanadán és Ausztrálián kívül főleg Európában alakultak ún. Wycliffe társszervezetek, közöttük Magyarországon is. Ezek az irodák készítik fel és küldik ki azokat a munkatársakat, akik bekapcsolódnak egy adott népcsoport nyelvén történő nyelvészeti vagy bibliafordítási munkába.

A Wycliffe Bibliafordítók története régen és ma (pdf)...


 

 

(c) Wycliffe Global Alliance és Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete. Non-profit szervezet. Minden jog fenntartva.