Alapszabályunk


A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének Alapszabálya

A Wycliffe Bibliafordítók küldetésnyilatkozata​

Elfogadásra került 2006. október 4-én

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal,
hogy a bibliafordítás révén hozzájárul, és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében,
hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének látása

Elfogadásra került 2006. október 4-én

Azáltal a sürgető szükséglet által vezérelve,
hogy minden embernek lehetősége legyen Isten Igéjét azon a nyelven hallani vagy olvasni,
amelyik a legközelebb áll a szívéhez;

megerősítve azokat az értékeket,
amelyeket nemzetközi szervezetünk már több évtizede képvisel;

és bízva Istenben, hogy megvalósítja a lehetetlent;

a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete is csatlakozik a Wycliffe szervezetek által globálisan elfogadott látáshoz az ún. Vision2025-höz.

E látás alapján kinyilvánítjuk egyező akaratunkat azzal kapcsolatban,
hogy 2025-ig elkezdődjön a bibliafordítás minden olyan nyelven, amelyen az még szükséges.
Ebben a világméretű erőfeszítésben erőforrásaink és lehetőségeink szerint
aktívan részt kívánunk venni a missziós mezőn dolgozó magyar Wycliffe tagjaink által.
Továbbá, törekszünk arra, hogy Magyarországon minél több keresztyén ember, gyülekezet és egyház, valamint a misszió ügyét támogató szervezet ismerje meg célkitűzésünket,
és lehetősége szerint kapcsolódjon be a bibliafordítás ügyének támogatásába.

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének Alapértékei

Elfogadásra került 2006. december 12-én

Isten dicsősége a nemzetek között

Az késztet bennünket a bibliafordítás munkájára,
hogy ezáltal a világ minden népéből és nemzetéből legyenek olyanok,
akik meg akarják ismerni Istent és az Ő dicsőségét.

Krisztushoz hasonlítani életünkben és munkánkban

Célunk az, hogy olyanok legyünk mint Krisztus.
Ezt a törekvésünket mind életmódunkkal,
mind pedig minőségi munkánkon keresztül igyekszünk kifejezni.

Az Egyház központi szerepe Isten Missziós Tervében

Isten az Egyházat küldte azzal a céllal,
hogy az evangéliummal elérje és tanítvánnyá tegye a népeket.

A lefordított Ige

Amikor Isten Igéjét az emberek szívéhez szóló nyelvre kerül lefordításra
– az életeket változtat meg.

Istenre utaltságunk

Mindenben Istentől függünk, hogy elérjük – az egyébként lehetetlen célt, –
a bibliafordítás világméretű feladatának betöltését.

Partneri összefogás és Szolgálat

Készek vagyunk összefogni másokkal annak a sürgető feladatnak a betöltésére,
hogy Isten Igéje a világ minden népéhez eljusson.

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének Hitvallása

  1. Hisszük, hogy a Biblia, Isten ihletett Igéje, mely teljes elfogadásra méltó, legfőbb tekintéllyel szól a hit és cselekedet minden dolgában.
  2. Hiszünk az egy Istenben, aki öröktől fogva létezik három személyben: mint Atya, Fiú és Szent Lélek.
  3. Hisszük, hogy minden ember Isten képmására lett teremtve, belső értékkel rendelkezik, de a bűn következtében elfordult Istentől és a többi embertől, ezért megbékéltetésre szorul.
  4. Hisszük, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, Szűz Máriától született, teljesen Isten és teljesen ember; megmutatta Istennek a bűnösök felé tanúsított szeretetét azáltal, hogy elszenvedte a halált érettük, testben feltámadt, felment a mennybe, ahol most is közbenjár övéiért.
  5. Hisszük, hogy akik megbánják bűneiket és egyedül Jézus Krisztusba mint Urukba és Megváltójukba helyezik a bizalmukat, Isten kegyelme által megigazulttá lesznek, bűnbocsánatot és örök életet kapnak.
  6. Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus vissza fog térni személyesen, dicsőségben, feltámasztja a halottakat és megítéli a világot.
  7. Hisszük, hogy minden ember fel fog támadni a halálból. Azok akik Krisztusban vannak az Istenben való örök életre támadnak fel; az elveszettek pedig arra, hogy az Istentől örökké tartó elszakadás legyen az osztályrészük.
  8. Hisszük, hogy a Szentlélek új életet ad azoknak, akik hisznek Krisztusban; a hivőkben lakozó jelenlétével és átformáló erejével bizonyosságot ad nekik és a szent életre, hatékony szolgálatra készíti fel őket.
  9. Hisszük, hogy az Egyház Krisztus Teste, minden hívő közössége, aki azt a felhatalmazást kapta, hogy tanítványokká tegyen minden népet.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Kapcsolódj be!

Támogatás